Sinnessjukt

Share

180. Dokument: Beckomberga sjukhus (smakprov del 1)

*** Det här ett smakprov ur ett Patreon-exklusivt avsnitt, för att lyssna på hela avsnittet gå in på http://patreon.com/sinnessjukt ***


I det hundraåttionde avsnittet av podden är det återigen dags för Sinnessjukt Dokument. Den här gången första delen av en tredelad dokumentär om Beckomberga sjukhus, den svenska psykiatrins kronjuvel. Beckomberga slog upp portarna i oktober 1932 och går till historien som Sveriges största mentalsjukhus genom alla tider.

 

Berättelsen om Beckomberga sjukhus är dock höljd i dunkel. Det mesta som har publicerats om sjukhuset är dessutom mer eller mindre felaktig. Det gäller allt från ryktet om Jussi Björlings tid som patient, till helt fundamentala uppgifter om sjukhusets storlek och när sjukhuset stängde – om det någonsin har stängt.

 

Del 1 handlar om Beckombergas bakgrund och första decennium. Varför byggdes sjukhuset? Vad är sanningen bakom myterna? Vilka var patienterna? Konstnärerna Ester Henning och Sigrid Hjertén var två av dem, författaren Agnes von Krusenstjerna en annan. Tidigare anställda på sjukhuset berättar om stämningen och behandlingarna. Dessutom avslöjas den uppseendeväckande sanningen om Jussi Björlings relation till Beckomberga sjukhus.

 

Extramaterial och källor till alla påståenden och ljudklipp finns på: http://patreon.com/sinnessjukt

 

Curves by Jahzzar is licensed under a Attribution-ShareAlike License. Based on a work at betterwithmusic.com

North Pole by Jahzzar is licensed under a Attribution-ShareAlike License. Based on a work at betterwithmusic.com

Become Death by Jahzzar is licensed under a Attribution-ShareAlike License. Based on a work at betterwithmusic.com

Bankrupt by Jahzzar is licensed under a Attribution-ShareAlike License. Based on a work at betterwithmusic.com

 

Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

More Episodes

10/19/2021

182. Dokument: Beckomberga sjukhus (smakprov del 3)

*** Det här ett smakprov ur ett Patreon-exklusivt avsnitt, för att lyssna på hela avsnittet gå in på http://patreon.com/sinnessjukt ***I det hundraåttioandra avsnittet av podden är det dags för den sista delen av dokumentären om Beckomberga sjukhus. Del 3 handlar om nedläggningen av Beckomberga.Skillnaderna mellan kroppssjukvård och psykvård suddades ut allt mer under 1900-talets mitt. Bland annat öppnade psykiatrikliniken på Sankt Görans sjukhus 1961, och förutom att psykiatrin flyttade in till kroppssjukvården var tanken att även det motsatta skulle ske. Länge förutsattes att Beckomberga sjukhus skulle bli ett komplett sjukhus även för kroppssjuka.Beckomberga byggdes ut allt mer, även om antalet patienter minskade konstant från 1950-talets mitt och framåt. Den sista stora utbyggnaden av Beckomberga skedde 1971, då sjukhusets största byggnad – Medicinskt centrum – tillkom. Avdelningarna blev dock glesare i takt med att sovsalar togs bort och ersattes av enkelrum. Men expansionsplanen grusades 1984, när det slutgiltiga beslutet om att stänga Beckomberga togs. Inom en tioårsperiod skulle sjukhuset ersättas med vård ute i samhället, men att tömma Beckomberga skulle visa sig svårare än någon kunnat föreställa sig.Extramaterial och källor till alla påståenden och ljudklipp finns på: http://patreon.com/sinnessjuktCold Like This by Jahzzar is licensed under a Attribution-ShareAlike License. Based on a work atbetterwithmusic.com134340byJahzzar is licensed under aAttribution-ShareAlike 3.0 International License.Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.seKöp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butikBoka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/