Sikkert og visst

Share

Rapportering av avvik og uønskede hendelser

Season 1, Ep. 1

I denne episoden er temaet rapportering av avvik, eller rapportering av uønskede hendelser og forhold (RUH) som det også kalles.


Et rapporteringssystem har som viktigste hensikt å lage et erfaringsgrunnlag for forbedringer slik at fremtidige uønskede sikkerhetshendelser og farlige handlinger og forhold ikke oppstår. Hvordan fungerer egentlig et slikt system?


Mange virksomheter opplever ulike vanskeligheter med rapporteringsystemer - hva er disse, hvorfor oppstår de og hvordan kan de håndteres?


Og til slutt - hva er viktig kunnskap for å etablere bedre rapporteringssystemer og -villighet.More Episodes