Sikkert og visst

Share

Kostnadskutt, effektivisering og sikkerhet

Season 1, Ep. 6

Professor Jan Erik Vinnem er med oss i studio i denne ukens podcast for å diskutere om man man effektivisere så mye at man svekker barrierer, svekker sikkerhetsstyringen og dermed øker sannsynligheten for både storulykker og personulykker?


Han har lang erfaring fra petroleumsbransjen og har i et intervju i Dagens Næringsliv kommentert brannen på Equinors anlegg på Melkøya og kalt denne «en planlagt ulykke». Her utdyper han hva han mente med dette og vi diskuterer ellers hvordan de økonomiske rammebetingelsene har endret seg for petroleumsbransjen og hvordan kostnadskutt kan påvirke sikkerheten i oljebransjen og ellers. Vi er også innom forklaringer på ALARP-prinsippet og usikkerhetsdimensjonen i risiko og hvilken betydning dette har for risikostyring.


LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sikkert-og-visstMore Episodes