Sex på riktigt - med Marika Smith

Share

84. Cockblockad av patriarkatet - vad gör jag av min ilska mot män?

Season 6, Ep. 84


Hur hindrar jag min ilska mot patriarkatet att lägga sig i vägen för min sexuella njutning och frihet? Och hur gör jag motstånd mot det utan att behöva sluta ligga med män? Idag träffar jag Frida som känner sig hindrad i sin sexualitet av sin ilska mot patriarkatet och de ramar för sexualitet sin det skapar för män och kvinnor. Vi pratar om hur man kan använda sin ilska som drivkraft utan att förlamas av den, och utan att kasta ut alla män med badvattnet. Förväntningarna kring sex är lika asjobbiga för dem som för oss, och roligast, enklast och skönast får vi om vi vågar vara arga tillsammans.


Läs mer om mig på www.sexinspiration.se

Privat coaching för singlar, par och flersamma

Onlinekurser i alla möjliga sorters sex

Instagram: Sexinspiration

More Episodes