Ses der

Selma møter folk hun er nysgjerrig på, gjesten velger sted. Ses der!