Säkerhetsrådet

Share

Så ser svenska företag och lärosäten på utbyten med Kina

Ep. 26

Svenska företag och lärosäten har alltjämt ett omfattande utbyte med Kina, samtidigt som de också påverkas av ökande politiska motsättningar. Ett exempel på detta är den bojkott som klädföretaget H&M utsattes för i början av 2021. I detta avsnitt samtalar Patrik med Anna Rennéus Guthrie om hennes senaste rapport "Temperaturmätare - så ser svenska företag och lärosäten på utbyten med Kina".