Säkerhetsrådet

Share

Ödesgemenskapen Finland & Sverige

Ep. 5

Under mer än 600 år var Sverige och Finland djupt sammanflätade delar av samma rike. I dagens oroliga säkerhetsläge befinner sig de båda länderna återigen i en liknande situation. Detta poddavsnitt handlar om relationen mellan Sverige och Finland, och om det djupa försvarssamarbetet länderna emellan. Vilka svårigheter och möjligheter erbjuder samarbetet, och vilken vision av det råder egentligen i Finland respektive i Sverige?


Med oss för att reda ut det gästas vi i detta avsnitt av Charly Salonius-Pasternak, senior forskare på Finlands Utrikespolitiska Institut och Yrsa Grüne Luoma, journalist på Hufvudstadsbladet med utrikes- och säkerhetspolitik som specialområde.More Episodes