Säkerhetsrådet

Share

Måndagar för frihet och de baltiska ländernas frigörelse

Ep. 21

Måndagsrörelsen blev en nationell rörelse till stöd för Estlands, Lettlands och Litauens frihet som kom att förändra svensk utrikespolitik. Norrmalmstorg i Stockholm blev en mötesplats inte bara för att manifestera stöd till och synliggöra dem som kämpade för frihet, utan också en plattform för de baltiska självständighetsrörelsernas budskap till världen. Det första mötet hölls den 19 mars 1990, och det 79:e och sista mötet på Norrmalmstorg den 16 september 1991. Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark var bland dem som tog initiativ till måndagsmötena och i detta avsnitt berättar han om Måndagsrörelsens utveckling och vad den tidens kamp ger oss för lärdomar i dag när det gäller att hävda frihetens värden. Den nya boken "Måndagar för frihet - om Måndagsrörelsen och friheten i vår tid" finns att förbeställa på Frivärlds hemsida frivarld.se