Rörelse

Share

Korsvägar – Ardalan Shekarabi om Iran, identitet och kamp

Ep. 8

I den personliga berättelsen Korsvägar beskriver Ardalan Shekarabi sin väg från Iran till livet i Sverige. Han berättar om barndomens vardag i den iranska diktaturen och människors kamp för demokrati och frihet. Om familjens flykt till det nya hemlandet och tiden som gömd i väntan på det beslut som låter dem stanna. Om det politiska engagemang som tagit honom till posten som minister i Sveriges regering. Men det handlar också om de punkter längs vägen som kunde gjort att resan – och livet – tagit helt andra vägar. Det är en bok om identitet och om att hitta sig själv i ett nytt land.


Korsvägar är skriven i samarbete med Jesper Bengtsson, journalist och författare, förlagschef på Atlas och chefredaktör för Dagens Arena. Ardalan Shekarabi, född 1978, är utbildad jurist och har varit riksdagsledamot för Socialdemokraterna sedan 2013. Han var Sveriges socialförsäkringsminister 2019-2022.


Samtalet spelades in på ABF-huset i Malmö, 11 januari 2023.I podden RÖRELSE tar du del av föreläsningar, samtal, kultur och musik. Det varje avsnitt har gemensamt är den enkla påminnelsen: Allt går att förändra och allt är i rörelse. Vi är din stabila röda röst – från rörelsen, rätt in i öronen.

More Episodes

2/27/2023

Om dekolonialitet och parlamentarism i en fascistisk tid

Ep. 10
Dekolonialiet handlar om att synliggöra och omkullkasta det koloniala system som idag bestämmer vem som räknas som människa och därmed har rätt till ett värdigt liv – "vida digna". Grundpelarna i dekoloniseringsprocessen är omgörande, pluriversalism, praktiserande och att allt detta görs i kollektivitet. Det handlar om att ifrågasätta vad som görs till universellt, sanning och kunskap samt göra plats för en värld som rymmer många världar.Men vi kan inte bara ifrågasätta. Vi måste också praktisera genom kollektiva radikala avlänkningar och omgöranden. Det politiska läget vi befinner oss i kräver att vi mer än någonsin drar lärdom av antifascistiska och dekoloniala rörelsers kunskap och former för organisering. Men det krävs också mer av oss idag. Vida Digna är ett synligt och konkret sätt att praktisera dekolonialitet, antirasism och antifascism genom avlänkning, omgörande och ett kollektivt ledarskap. Detta utmanar de snäva ramarna för hur politik kan göras inom nationalstatens gränser i det globala nord.En föreläsning av Feministiskt initiativ Malmö. Samtalet spelades in på ABF-huset i Malmö, 26 februari 2023.I podden RÖRELSE tar du del av föreläsningar, samtal, kultur och musik. Det varje avsnitt har gemensamt är den enkla påminnelsen: Allt går att förändra och allt är i rörelse. Vi är din stabila röda röst – från rörelsen, rätt in i öronen.
1/24/2023

Svart historia med Amat Levin

Ep. 9
10 december hölls en konferens om afrofobi. Fokus för dagen var afrosvenskars livsvillkor då och nu och hur vi går från ord till handling för att säkerställa att afrosvenskars rättigheter upprätthålls. Budskapet från konferensen var tydligt: Vi kan inte längre säga att vi inte har kunskapen om afrofobi, underbyggd forskning eller tydliga rapporter, så nu är det upp till ansvariga politiker att verka med handlingskraft för att förebygga och motverka den rasism som drabbar afrosvenskar i Malmö och Sverige idag.I det här samtalet hör vi författaren och journalisten Shora Esmailian och författaren och folkbildaren Amat Levin. De samtalar om Amat Levins aktuella bok Svart Historia, som började som ett Instagramkonto. Amat Levin folkbildade där om Afrika och svarta människors historia. Idag, fyra år senare, har kontot 80 000 följare. Svarta afrikaners och den tillhörande diasporan är en försummad del av världshistorien, och bilden som Afrika som en kontinent vars historia börjar med européers kolonisation lever kvar än idag. Detta har Amat Levin genom sitt folkbildande arbete förändrat. Svart Historia är en serie nedslag. Här får vi ta del av uråldriga folkvandringar, den karibiska frihetskampen, den trans-sahariska slavhandeln och Angela Davis motstånd. En kärnfull och folkbildande bok som ger oss alla en bättre förståelse för världen vi lever i idag.Konferensen om afrofobi arrangerades på Biograf Panora av Afrosvenskarnas Forum för Rättvisa (AFR) tillsammans med ABF Malmö, Antirasistiska Filmdagar i Malmö, Biograf Panora Malmö, Malmö mot Diskriminering.I podden RÖRELSE tar du del av föreläsningar, samtal, kultur och musik. Det varje avsnitt har gemensamt är den enkla påminnelsen: Allt går att förändra och allt är i rörelse. Vi är din stabila röda röst – från rörelsen, rätt in i öronen.