Share

Romer i fokus podcast

En podcast med romska röster

Syftet är att sprida kunskap, inspirera, motivera och synliggöra en nyanserad bild utav minoritetsgruppen romer. I varje avsnitt kommer ni får möta häftiga gäster som kommer dela med sig utav sina personliga erfarenheter