Fremtidens helse

Share

S2E5 Hvorfor lever stigmaene rundt HIV?

Season 2, Ep. 5

40 år etter at vi oppdaget HIV-viruset er det fortsatt mange smittede i Norge som holder skjult at de lever med HIV. Lite kunnskap om sykdommen gjør at fordommene opprettholdes. En ung kvinne forteller om hvordan det er å leve med HIV og hvorfor hun ikke er åpen overfor omgangskretsen om det. Overlege Åse Haugstvedt ved Olafiaklinikken beskriver dagens behandling, som gir ingen smitterisiko.

Flere episoder