Fremtidens helse

del

S2E4 Hvordan kan vi best forebygge demens?

Season 2, Ep. 4

Demens er en av sykdommene nordmenn frykter mest. I dag finnes ingen behandling. Professor og spesialist i psykiatri, Geir Selbæk, sitter i en kommisjon i tidsskriftet The Lancet, som har identifisert 12 ulike risikofaktorer for demens. Selbæk forteller om tidlige symptomer, i hvilken grad man selv kan forebygge utvikling av demens, hva pårørende kan gjøre, tabuer rundt demens og utfordringer for helsetjenesten i årene som kommer.