Riktigt Bra HR

Share

Att ställa krav är att bry sig.

Season 2023, Ep. 226

I detta avsnitt får vi möta entreprenören och industrialisten Anders Hultmark. Avsnittet ligger primärt inom HR-området Ledarskap, Organisation & Kultur med alldeles uppenbar koppling mot Vision, Mål & Strategi. Ett slags tema kan beskrivas vara förändringsarbete, ledarskap och företagskultur. Detta är också ett samtal om engagemang, att ställa krav, tillit och att inte titta bakåt.


På ett härligt och personligt sätt delar Anders här med sig av lärdomar och felbedömningar från en lång och framgångsrik karriär. En karriär som kan sägas börja "på riktigt" i rollen som en av Jan Stenbecks s.k. påläggskalvar (Lumas) inom Kinnevik. Därefter följde anställning som chef inom amerikanska familjeföretaget Mars. Anders tog därefter beslut om att lämna detta högavlönade jobb för att istället gå in i roller som operativ ägare och investerare. I den rollen har han ofta valt att investera i verksamheter som behövt genomgå stora förändringar. Inte sällan har det handlat om att vända verksamheter som haft det kämpigt i tider där nästan alla andra tvivlat. I samtliga fall handlar det om att få med sig ledning och medarbetare. Hur har han lyckats med det??


Det finns många "sanningar" om vad som ligger bakom framgång i detta avsnitt. En sådan är att ordning och reda är helt nödvändigt. Att vara väl förberedd är en annan. Det är också helt nödvändigt att titta framåt och inte lägga för mycket energi åt det som redan har hänt. Och att det egentligen bara finns en sanning som gäller för alla oavsett politisk inriktning; Det är hårt arbete som ligger bakom allt kapital. Inte tvärtom.


Samtalet modereras av Gunnar Oesterreich, där Jacob Bergström från HR On Demand är med som engagerad bisittare och frågeställare.


More Episodes

11/7/2022

Lagen om sådd och skörd.

Season 2022, Ep. 224
Alla blir miljonärer. Men hur? Tjänstepension är för de allra flesta tjänstemän det enskilt största sparandet i livet. Ett sparande på 5-10% av bruttolönen i minst 30 år blir väldigt mycket pengar i slutändan. Du kanske själv har noterat 7-siffirga belopp i kuvertet från Pensionsmyndigheten? Hur gick det till??Ibland skiter det sig också på riktigt. Att då ha rätt försäkringsskydd är oerhört viktigt. Långsiktig sjukdom, olycksfall med arbetsoförmåga över tid eller i värsta fall dödsfall. Här är det viktigt att ha koll på vad som gäller. Efterlevandeskydd verkar vara något som 60% av alla tjänstemän inte tänkt på.... Med hjälp av rätt arbetsgivare, HR Strategi och pensionsrådgivare så går det att ordna på ett bra sätt.I det här avsnittet får vi träffa Jonas Woxberg från Max Mathiessen i ett samtal om Pensioner och Försäkringar. Jonas har ägnat största delen av sin karriär som pensionsrådgivare och berättar här lite mer om vad det innebär och varför det känns viktigt. Ur ett HR-perspektiv är Pensioner och Försäkringar en viktig del i området Ersättningar & Förmåner. Det är också en stor del av arbetet med Företagskultur och utgör absolut en viktig del i det som är arbetet med Arbetsgivarimage och det s.k. Talangerbjudandet. Det är helt enkelt ett område som framgångsrika företag har koll på när de söker och lyckas anställa rätt medarbetare.Efter att ha lyssnat på det här avsnittet så har du garanterat lite bättre koll på grunderna. Du får reda på lite mer om den arbetsrättsliga kopplingen och det ansvar du som arbetsgivare och ytterst ägare av ditt företag har över tid. Du får också lite mer kunskap om vad en pensionsrådgivare faktiskt jobbar med, att det inte finns någon som är helt oberoende och varför du och dina medarbetare behöver hjälp inom området.Avsnittet modereras av Gunnar Oesterreich och bisittare är Jacob Bergström, VD på HR On Demand.Häng med!