Share

Rättssalen

Där alla möts

I rättssalen möts advokaten, åklagaren och domaren. De möts för att diskutera frågor som bl.a. rör rättskipning, aktuella rättsfall och rättspolitiska utspel. Rättssalen är mer aktuell idag än någonsin. Nu när allmänhete