Share

cover art for Utsendte arbeidstakere

Råd om rett

Utsendte arbeidstakere

Hvilke regler gjelder for utsendte arbeidstakere som kommer til Norge for å arbeide i en tidsbegrenset periode, men som har sitt arbeidsforhold og sin arbeidsgiver i et annet land? Og motsatt - hvilke regler om utsending gjelder når norske arbeidsgivere sender arbeidstakere til utlandet? I ukens episode gjennomgår Ragnhild og Siri reglene for utsendte arbeidstakere.

More episodes

View all episodes

 • Oppreisning

  23:12
  Kan arbeidstaker kreve oppreisningserstatning ved ugyldig oppsigelse? Gjelder dette selv om arbeidstaker får jobben tilbake og ikke har lidt et økonomisk tap? Og hvilke momenter vektlegges ved utmålingen? Kan domstolene vektlegge at også arbeidstaker har opptrådt klanderverdig? Ragnhild og Siri snakker om oppreisningserstatning i ukens episode.
 • Erstatning for urettmessig avskjed

  17:42
  Hvilke erstatningsregler gjelder hvis arbeidstaker har fått en ulovlig avskjed? Hvilke momenter har betydning ved tapsutmålingen? Kan arbeidstaker få erstatning for tapt fremtidig inntekt og i så fall hvor lenge? Ragnhild og Siri snakker denne uken om erstatning ved urettmessig avskjed.
 • Rekruttering

  25:29
  Hvorfor er det en risiko for ubevisst diskriminering i rekrutteringsprosesser? Hvordan gjennomføre en objektiv og kompetansebasert prosess, og hvorfor bør arbeidsgiver ikke la seg styre av magefølelse og kjemi? Kan dette forhindre feilansettelser og bidra til mer mangfold? Kari Hanne Holland-Hverven fra Amesto People & Culture er gjest i studio hos Ragnhild og Siri og dagens tema er rekruttering.
 • Hva innebærer en avskjed?

  19:46
  Arbeidsmiljølovens mest alvorlige reaksjon er avskjed. Hva innebærer det at arbeidsforholdet opphører på dagen uten oppsigelsestid? Når opphører retten til lønn og andre ytelser? Og må arbeidstaker som blir avskjediget informere nye arbeidsgivere om dette? I ukens episode snakker Ragnhild og Siri om virkningen av avskjed.
 • Attest

  17:59
  Når har arbeidstaker krav på attest, og hva skal stå i attesten? Kan arbeidsgiver skrive om fravær eller andre negative forhold, og kan arbeidsgiver nekte å skrive attest til en ansatt som er blitt avskjediget? Dette med mer vil Ragnhild og Siri gi svar på i ukens episode.
 • Oppsigelse, ferieavvikling og arbeid for andre under permittering – hva gjelder?

  20:27
  Skal permitterte arbeidstakere avvikle ferie? Hva er konsekvensen av at permitterte ansatte arbeider for andre arbeidsgivere? Og hva skjer egentlig med oppsigelsestiden hvis arbeidstaker eller arbeidsgiver sier opp arbeidsforholdet under permitteringen? Ragnhild og Siri tar opp flere praktiske spørsmål ved permittering i ukens episode.
 • Oppsigelse på grunn av straffbare forhold på fritiden

  21:19
  Gir det automatisk saklig grunn for oppsigelse om en arbeidstaker blir straffedømt? Eller må det straffbare forholdet ha skjedd i forbindelse med arbeidet? Hva med om personen skal sone fengelsstraff – gir fraværet alene grunnlag for å avslutte arbeidsforholdet? Ragnhild og Siri svarer på disse spørsmålene og gir råd for vanskelige situasjoner i ukens episode.
 • Hva må du vite om domstolene?

  28:52
  Hva er forskjellen på rettsmekling og rettssak? Hvordan forbereder dommerne seg til begge deler, hva er de opptatt av når de møter advokater, arbeidsgivere og arbeidstakere i arbeidsrettssaker – og hvilke vitneforklaringer legger de mest vekt på? Råd om rett fortsetter serien «Hvem er hvem i arbeidsretten» denne uken, og tingrettsdommer Elisabeth Ramstad fra Oslo tingrett besøker Ragnhild og Siri i studio.