Råd om rett

Share

Tvisteløsningsnemnda, Diskrimineringsnemnda og Trygderetten

Hvilke tvisteløsningsorganer finnes på arbeidsrettens område i tillegg til ordinære domstoler? Hvilke saker kan behandles i Tvisteløsningsnemnda, Diskrimineringsnemnda og Trygderetten og hvordan er saksbehandlingen? I dagens episode forklarer Ragnhild og Siri nærmere om hva som er rollen til disse organene.