Share

cover art for Personvern og personalopplysninger del 2

Råd om rett

Personvern og personalopplysninger del 2

Kan personopplysninger om ansatte brukes til andre formål - når? Hva må arbeidsgiver tenke på ved arbeismiljøundersøkelser? Hvordan kan arbeidsgiver gå frem for bilder av ansatte på hjemmesiden og på intranett?

More episodes

View all episodes

 • Fleksibel arbeidskraft uten "null-kontrakter"

  16:00
  I denne episode diskuterer Mari og Limita hvordan arbeidsgivere kan håndtere behovet for fleksibel arbeidskraft uten å bruke «null-kontrakter», som ikke lenger er lov å benytte. De gjennomgår alternative løsninger som kan sikre både fleksibilitet for arbeidsgiver og trygghet for ansatte.
 • Sluttavtaler

  20:49
  Sluttavtaler benyttes ofte for å få en ryddig og gjensidig akseptert avslutning av et arbeidsforhold. I denne episoden diskuterer vi de viktigste aspektene ved sluttavtaler i omstillingsprosesser.
 • Arbeidsavtaler - er du forberedt til 1. juli?

  16:39
  Fra 1. juli utvides kravene til hva som må inngå av informasjon i en arbeidsavtale. Alle arbeidsgivere må derfor oppdatere sine maler for ansettelsesforhold. Her snakker vi om hvilke nye krav som oppstilles.
 • Omstilling 3: Kommunikasjon og medbestemmelse

  17:52
  I denne episoden snakker Kari, Mari og Limita om hvordan sørge for ansattes medbestemmelse i omorganiserings- og nedbemanningsprosesser, og at en kommer langt med god kommunikasjon.
 • Omstilling 2: Utvelgelse

  25:00
  Hvem får bli og hvem må gå? Limita, Mari og Kari snakker om hvordan arbeidsgivere, på en saklig og etterprøvbar måte, velger ut ansatte som skal vurderes i en omstilling/nedbemanningsprosess.
 • Omstilling 1: Planleggingsfasen

  15:33
  Hjelp, vi må omorganisere! Limita, Mari og Kari snakker om planleggingsfasen ved omorganisering, enten dette gjelder nedbemanning, oppbemanning kombinert med nedbemanning, eller kun endringer av stillingers innhold. Og hvor kommer konsernreglene inn?
 • Hva trenger vi til det nye arbeidslivet i endring?

  26:45
  I denne episoden snakker Kari med Even Bolstad om endringer og behov i fremtidens arbeidsliv. Hva trenger vi av lederskap og kompetanse? Hvilken betydning har ansattes lyst, evne og vilje til endring? Og må jussen endres?
 • Hva holder direktørene våkne om natten?

  26:53
  I denne episoden har vi besøk av Even Bolstad, leder for HR Norge. Even og Kari snakker om behovet for ny kompetanse, AI, kostnader, lønnsoppgjør og at alt henger sammen med alt.