Share

cover art for Hvem er LO?

Råd om rett

Hvem er LO?

LO er Norges største arbeidstakerorganisasjon. Hvilke rolle spiller LO i norsk arbeidsliv, i trepartssamarbeidet og i tariffoppgjør? Hva er forskjellen på LO-tillitsvalgte og uformelle ansattrepresentanter på en arbeidsplass? Råd om rett starter serien «Hvem er hvem i arbeidsretten» denne uken, og avdelingsleder for LO-advokat, Atle Sønsteli Johansen, åpner føljetongen sammen med Ragnhild og Siri.

More episodes

View all episodes

 • Omstilling 2: Utvelgelse

  25:00
  Hvem får bli og hvem må gå? Limita, Mari og Kari snakker om hvordan arbeidsgivere, på en saklig og etterprøvbar måte, velger ut ansatte som skal vurderes i en omstilling/nedbemanningsprosess.
 • Omstilling 1: Planleggingsfasen

  15:33
  Hjelp, vi må omorganisere! Limita, Mari og Kari snakker om planleggingsfasen ved omorganisering, enten dette gjelder nedbemanning, oppbemanning kombinert med nedbemanning, eller kun endringer av stillingers innhold. Og hvor kommer konsernreglene inn?
 • Personvern og personalopplysninger del 2

  23:32
  Kan personopplysninger om ansatte brukes til andre formål - når? Hva må arbeidsgiver tenke på ved arbeismiljøundersøkelser? Hvordan kan arbeidsgiver gå frem for bilder av ansatte på hjemmesiden og på intranett?
 • Hva trenger vi til det nye arbeidslivet i endring?

  26:45
  I denne episoden snakker Kari med Even Bolstad om endringer og behov i fremtidens arbeidsliv. Hva trenger vi av lederskap og kompetanse? Hvilken betydning har ansattes lyst, evne og vilje til endring? Og må jussen endres?
 • Hva holder direktørene våkne om natten?

  26:53
  I denne episoden har vi besøk av Even Bolstad, leder for HR Norge. Even og Kari snakker om behovet for ny kompetanse, AI, kostnader, lønnsoppgjør og at alt henger sammen med alt.
 • Ferie og feriepenger

  20:54
  Når det gjelder ferie har arbeidsgiver styringsrett, innenfor ferielovens rammer. I denne episoden skal vi snakke om hvorfor arbeidsgiver må tenke på ferieavvikling allerede nå, og hvilke rammer arbeidsgiver må forholde seg til. Vi skal også snakke om den særnorske feriepengeordningen.
 • Personvern og personalopplysninger del 1

  18:36
  Personalmapper - hvor lenge kan opplysninger om ansatte lagres? Hva med jobbsøkere? Hvordan kan ledere gå frem for å ha adgangskontroll og kameraovervåking på kontoret? 
 • Drøftelsesmøte

  20:28
  Dersom det vurderes å avslutte et arbeidsforhold, eventuelt at det vurderes å suspendere arbeidstaker, skal arbeidsgiver innkalle til drøftelsesmøte. Hensikten med et drøftelsesmøte er å sikre forsvarlig saksbehandling ved at arbeidstaker får mulighet til å kommentere det faktiske grunnlaget for at arbeidsgiver vurderer å avslutte arbeidsforholdet, eventuelt suspensjon. I denne episoden snakker vi om hva som kreves av arbeidsgiver for å få gjennomført et drøftelsesmøte, hva et slikt møte bør inneholde, hva referatet bør inneholde og eventuelle konsekvenser av at et drøftelsesmøte ikke er avholdt.
 • Oppsigelse av arbeidstakere som ikke fungerer

  29:49
  Når en arbeidstaker ikke fungerer, reises spørsmålet om det er mulig å gå til oppsigelse. Loven sier at en oppsigelse må være «saklig begrunnet i arbeidstakers forhold». I denne episoden snakker vi om hva som skal til for at en oppsigelse av arbeidstaker skal kunne anses saklig. Husk at en viktig forutsetning for i det hele tatt å kunne vurdere oppsigelse av arbeidstaker, er at arbeidstakeren skal ha fått en skikkelig sjanse til å lykkes i stillingen.