Råd om rett

Share

Hvem er LO?

LO er Norges største arbeidstakerorganisasjon. Hvilke rolle spiller LO i norsk arbeidsliv, i trepartssamarbeidet og i tariffoppgjør? Hva er forskjellen på LO-tillitsvalgte og uformelle ansattrepresentanter på en arbeidsplass? Råd om rett starter serien «Hvem er hvem i arbeidsretten» denne uken, og avdelingsleder for LO-advokat, Atle Sønsteli Johansen, åpner føljetongen sammen med Ragnhild og Siri.

More Episodes

 • Feriens lengde

  18:42
  Hva betyr ferielovens «virkedager»-begrep, og hvor lang ferie har arbeidstakere over 60 år krav på? Hva med ansatte som har tiltrådt i virksomheten i ferieåret? Kan de nekte å ta ferie i det hele tatt? Snart er det ferie! Ragnhild og Siri tyvstarter i ukens episode.
 • Innleie fra produksjonsbedrifter

  18:31
  Hva er vilkårene for innleie fra såkalte produksjonsbedrifter? Hva er en produksjonsbedrift, og hvorfor er det viktig å vite forskjellen på hva som er innleie fra produksjonsbedrifter og hva som er innleie fra bemanningsforetak? Ragnhild og Siri redegjør denne uken for reglene for innleie fra virksomheter som ikke har som formål å drive med utleie av arbeidskraft.
 • Utsendte arbeidstakere

  19:08
  Hvilke regler gjelder for utsendte arbeidstakere som kommer til Norge for å arbeide i en tidsbegrenset periode, men som har sitt arbeidsforhold og sin arbeidsgiver i et annet land? Og motsatt - hvilke regler om utsending gjelder når norske arbeidsgivere sender arbeidstakere til utlandet? I ukens episode gjennomgår Ragnhild og Siri reglene for utsendte arbeidstakere.
 • Medisinske undersøkelser

  18:06
  Når kan arbeidsgivere kreve at arbeidstakere eller arbeidssøkere gjennomfører medisinske undersøkelser? Kan mistanke om bruk av ulovlige rusmidler gi rett til å kreve rustest i arbeidsforhold og hvor finnes reglene om slike medisinske undersøkelser? Ragnhild og Siri snakker denne uken om arbeidsmiljølovens regler om medisinske undersøkelser.
 • Jubileumspodkast

  19:42
  Råd om rett har 2-års jubileum! Ragnhild og Siri snakker denne uken om ulike saker på arbeidsrettsfeltet i året som har gått. Jubileumsepisoden tar opp hvorvidt forfalskning av dokumenter gir grunnlag for avskjed, om «mooning» på julebord kan anses som seksuell trakassering og om manglende deltakelse på sosiale arrangementer på jobb kan begrunne oppsigelse.
 • Hva må du vite om NHO?

  29:44
  NHO består av et fellesskap med over 30 000 medlemsbedrifter i privat sektor. NHO ivaretar både en rolle som tariffpart og som interesseorganisasjon for næringslivet. Hva er NHOs rolle i trepartssamarbeidet? Hva oppnår medlemsbedriftene gjennom medlemskap og må medlemmene ha tariffavtale? Råd om rett fortsetter serien «Hvem er hvem i arbeidsretten» denne uken, og leder for NHOs advokattjenester, Kurt Weltzien er gjest i studio hos Ragnhild og Siri.
 • Personvern i arbeidslivet del II

  22:12
  Hvilke behandlingsgrunnlag er aktuelle på HR-området? Kan samtykke benyttes – for noe eller alle personopplysninger? Hvordan spiller formålsbegrensninger inn, og hva slags informasjon har ansatte krav på å få? Denne uken utdyper Ragnhild og Siri noen av de mest aktuelle personverntemaene for ledere og HR-ansatte.
 • Sykepenger

  15:35
  Når har man krav på sykepenger, og hvem vurderer dette? Hvem utbetaler og kan det komme flere arbeidsgiverperioder etter hverandre, eller gjelder det noen begrensninger – pr. år eller pr. ansatt? Ragnhild og Siri gir svar på dette og mer i ukens episode om sykepenger.
 • Bevisavskjæring i arbeidsrettssaker

  14:44
  Hvilke bevis er man avskåret fra å fremlegge for retten i arbeidsrettssaker? Gjelder de samme reglene som i andre typer rettssaker? Og hvordan skal du håndtere informasjon/opptak/dokumentasjon som du har, men kanskje ikke kan bruke som bevis? I ukens episode snakker Ragnhild og Siri om bevisavskjæring i arbeidsrettssaker.