Share

cover art for Hva må du vite om NHO?

Råd om rett

Hva må du vite om NHO?

NHO består av et fellesskap med over 30 000 medlemsbedrifter i privat sektor. NHO ivaretar både en rolle som tariffpart og som interesseorganisasjon for næringslivet. Hva er NHOs rolle i trepartssamarbeidet? Hva oppnår medlemsbedriftene gjennom medlemskap og må medlemmene ha tariffavtale? Råd om rett fortsetter serien «Hvem er hvem i arbeidsretten» denne uken, og leder for NHOs advokattjenester, Kurt Weltzien er gjest i studio hos Ragnhild og Siri.

More episodes

View all episodes

 • Rekruttering

  25:29
  Hvorfor er det en risiko for ubevisst diskriminering i rekrutteringsprosesser? Hvordan gjennomføre en objektiv og kompetansebasert prosess, og hvorfor bør arbeidsgiver ikke la seg styre av magefølelse og kjemi? Kan dette forhindre feilansettelser og bidra til mer mangfold? Kari Hanne Holland-Hverven fra Amesto People & Culture er gjest i studio hos Ragnhild og Siri og dagens tema er rekruttering.
 • Hva innebærer en avskjed?

  19:46
  Arbeidsmiljølovens mest alvorlige reaksjon er avskjed. Hva innebærer det at arbeidsforholdet opphører på dagen uten oppsigelsestid? Når opphører retten til lønn og andre ytelser? Og må arbeidstaker som blir avskjediget informere nye arbeidsgivere om dette? I ukens episode snakker Ragnhild og Siri om virkningen av avskjed.
 • Attest

  17:59
  Når har arbeidstaker krav på attest, og hva skal stå i attesten? Kan arbeidsgiver skrive om fravær eller andre negative forhold, og kan arbeidsgiver nekte å skrive attest til en ansatt som er blitt avskjediget? Dette med mer vil Ragnhild og Siri gi svar på i ukens episode.
 • Oppsigelse, ferieavvikling og arbeid for andre under permittering – hva gjelder?

  20:27
  Skal permitterte arbeidstakere avvikle ferie? Hva er konsekvensen av at permitterte ansatte arbeider for andre arbeidsgivere? Og hva skjer egentlig med oppsigelsestiden hvis arbeidstaker eller arbeidsgiver sier opp arbeidsforholdet under permitteringen? Ragnhild og Siri tar opp flere praktiske spørsmål ved permittering i ukens episode.
 • Oppsigelse på grunn av straffbare forhold på fritiden

  21:19
  Gir det automatisk saklig grunn for oppsigelse om en arbeidstaker blir straffedømt? Eller må det straffbare forholdet ha skjedd i forbindelse med arbeidet? Hva med om personen skal sone fengelsstraff – gir fraværet alene grunnlag for å avslutte arbeidsforholdet? Ragnhild og Siri svarer på disse spørsmålene og gir råd for vanskelige situasjoner i ukens episode.
 • Hva må du vite om domstolene?

  28:52
  Hva er forskjellen på rettsmekling og rettssak? Hvordan forbereder dommerne seg til begge deler, hva er de opptatt av når de møter advokater, arbeidsgivere og arbeidstakere i arbeidsrettssaker – og hvilke vitneforklaringer legger de mest vekt på? Råd om rett fortsetter serien «Hvem er hvem i arbeidsretten» denne uken, og tingrettsdommer Elisabeth Ramstad fra Oslo tingrett besøker Ragnhild og Siri i studio.
 • Oppsigelse på grunn av arbeidstakers rusbruk – AKAN-ordningen

  16:54
  Hva kan og bør du som arbeidsgiver foreta deg overfor en arbeidstaker med et rusproblem? Må du melde deg inn i AKAN-ordningen, og hva forplikter du deg i så fall til? Er rusmisbruk saklig grunn for oppsigelse uansett, eller må arbeidstakeren ha møtt beruset på arbeid? I ukens episode gir Ragnhild og Siri råd om hvordan du som arbeidsgiver skal forholde deg til ansatte med rusproblemer.
 • Virksomhetsoverdragelse i et nøtteskall

  17:36
  Hva er en virksomhetsoverdragelse? Er det noe annet enn en fusjon, det samme, eller noe mer? Kan det foreligge selv om bare deler av en virksomhet overføres, og hvorfor har vi et eget kapittel i arbeidsmiljøloven om dette temaet? I ukens episode gir Ragnhild og Siri en forenklet intro til temaet virksomhetsoverdragelser.