Share

cover art for Erstatning for urettmessig avskjed

Råd om rett

Erstatning for urettmessig avskjed

Hvilke erstatningsregler gjelder hvis arbeidstaker har fått en ulovlig avskjed? Hvilke momenter har betydning ved tapsutmålingen? Kan arbeidstaker få erstatning for tapt fremtidig inntekt og i så fall hvor lenge? Ragnhild og Siri snakker denne uken om erstatning ved urettmessig avskjed.

More episodes

View all episodes

 • Innhenting av helseopplysninger ved ansettelse

  18:01
  Når kan arbeidsgiver innhente helseopplysninger om arbeidssøkere? Hva sier arbeidsmiljøloven § 9-3 om temaet, og har det betydning om arbeidssøker samtykker til å gi helseopplysninger? Ragnhild og Siri snakker om innhenting av helseopplysninger ved ansettelse i ukens episode.
 • Bedriftshelsetjeneste

  16:19
  Hva er bedriftshelsetjeneste og hvor finner man reglene om denne ordningen? Hvilke virksomheter må ha en bedriftshelsetjeneste og hva er bedriftshelsetjenestens oppgaver og ansvarsområde? Ukens tema for Ragnhild og Siri er bedriftshelsetjeneste.
 • Embetsmenn

  25:05
  Hvem er embetsmenn – eller det som kanskje snart vil hete embetsholdere? Hvorfor er uavhengighet så viktig for embetsmenn? Og hva er forslagene i NOUen "Embetsordningen – i takt med tiden"? Tingrettsdommer og leder av embetsmannsutvalget, Terese Smith Ulseth, er gjest i studio hos Ragnhild og Siri.
 • Arbeidsavklaringspenger

  18:53
  Hva er arbeidsavklaringspenger? Når har sykemeldte ansatte i din virksomhet krav på dette? Får endring i status fra sykemeldt til mottaker av arbeidsavklaringspenger noen betydning for dine forpliktelser som arbeidsgiver? I ukens episode snakker Ragnhild og Siri om arbeidsavklaringspenger.
 • Krav om politiattest

  15:48
  Når kan du som mulig fremtidig arbeidsgiver kreve at en søker legger frem politiattest? Og hvis du ikke kan kreve det, kan du oppfordre søkere til å legge frem politiattest? Er reglene annerledes for ansatte enn for jobbsøkere? Ragnhild og Siri snakker om mulighetene for å kreve politiattest av søkere og ansatte i denne episoden.
 • Oppsigelsesvern ved graviditet, etter fødsel og adopsjon

  18:04
  Kan man si opp en gravid arbeidstaker eller har denne kategorien ansatt et spesielt vern? Hva med ansatte i foreldrepermisjon? Hvis de kan sies opp, når begynner oppsigelsestiden i så fall å løpe? Ukens tema for Ragnhild og Siri er oppsigelsesvern for gravide og ansatte i foreldrepermisjon.
 • Arbeidstidsordninger

  17:39
  Når kan man kreve å jobbe redusert, eller ha fleksibel arbeidstid? Kan du som arbeidsgiver si nei fordi du ikke ønsker dette, eller må det være en ulempe for virksomheten – i så fall hvor stor? Og hva er egentlig en arbeidstidsordning? I denne episoden er arbeidsmiljøloven § 10-2 tema for Ragnhild og Siri.
 • Lønnsgarantiordningen

  18:00
  Hva er egentlig lønnsgarantiordningen? Har alle ansatte hos deg krav på dekning av utestående lønn hvis virksomheten din går konkurs? Og dekkes lønnen fullt ut eller kun opp til et visst nivå? Hva hvis man både er eier og ansatt av en virksomhet? Ukens tema for Ragnhild og Siri er lønnsgarantiordningen.
 • Rett til permisjon – omsorg for barn og nærstående

  16:12
  Hva slags rettigheter har ansatte med syke barn eller nærstående? Har de bare rett på fri, eller fri med lønn? Har det noen betydning om de er alene om omsorg for barn, og hva med om noen ønsker å pleie en syk venn i livets siste fase? I denne episoden snakker Ragnhild og Siri om ansattes rettigheter i denne typen krevende situasjoner.