Råd om rett

Share

AFP i privat sektor

Hva er AFP? Hva er vilkårene for å ta ut AFP? Kan og bør arbeidsgivere gi råd til sine ansatte om rettigheter til AFP? Og hvorfor er det særlig viktig å være kjent med vilkårene for AFP i nedbemanninger? I dagens episode redegjør Ragnhild og Siri nærmere for AFP i privat sektor.