Share

cover art for Når er det nok?

Psyk-IT

Når er det nok?

Ep. 68

Med utgangspunkt i en fiktiv case inviterer Siren Eriksen, fagsjef kognisjon og demens i Aldring og helse, til samtale om etikk. Sammen med Morten Magelssen, lege og førsteamanuensis i medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo benytter de SME-modellen til å vurdere caset og reflektere rundt de etiske utfordringene.

More episodes

View all episodes

 • 79. Montgomery Åsberg Depression Rating Scale (MADRS)

  15:26
  MADRS er den mest kjente depresjonsskalaen vi har. Den brukes mye, både i allmennpraksis, i kommunestyretjenesten og på sykehusnivå. Sverre Bergh forklarer i denne episoden hvordan man bruker dette skåringsverktøyet. Bokstavene MADRS er en forkortelse for Montgomery-Åsberg Depression Rating ScaleSe episoden som videoforedrag her.
 • 78. Betydningen av korsang for livskvalitet for personer med demens

  22:26
  Korsang kan bidra til å fremme mestring, sosial deltakelse, og øke livskvaliteten hos personer med demens. Men det er en fordel at personen i utgangspunkt liker aktiviteten. Det forteller Margit Gausdal Strandenæs oss i denne månedens Psyk-IT, som handler om nettopp korsang og demens.
 • 77. Fysisk aktivitet og psykisk helse

  22:31
  Kan fysisk aktivitet brukes til å forebygge depresjon og angst? Hva slags fysisk aktivitet skal man gjøre, og hvor mye, og hvem skal vi anbefale den til? I denne episoden av Psyk-IT utdyper fysioterapeut Sven Renberg ved alderspsykiatrisk avdeling, Akershus universitetssykehus, sammenhengene mellom fysisk aktivitet og psykisk helse.
 • 76. Mening i livet for sykehjemsbeboere med demens

  15:39
  Psykolog og stipendiat Silje Mathea Nylund, forklarer hvorfor opplevelsen av mening er avgjørende for livskvalitet hos sykehjemsbeboere, inkludert de med demens. 
 • 75. Aldring av hjernen og betydning for psykisk helse

  25:45
  – Aldring svekker nettverkene i hjernen og øker med det risikoen for psykisk sykdom, forteller Torfinn Lødøen Gaarden i denne månedens utgave av Psyk-IT. 
 • 74. Agitert depresjon

  20:18
  – Kombinasjonen av en tung depresjon og mye energi og impulsivitet gjør dette til en svært alvorlig tilstand, sier Julie Nossen om pasienter med agitert depresjon. Lær mer om tilstanden i denne månedens Psyk-IT.
 • 73. Tvungen helsehjelp på sykehjem i Oslo

  20:57
  I sykehjemmene i Oslo er det over 1000 tilfeller av tvangsbruk uten vedtak i løpet av én uke. Denne utgaven av Psyk-IT handler om Tvungen helsehjelp på sykehjem i Oslo og presenteres av Øyvind Kirkevold, professor og assisterende forskningssjef ved Aldring og helse.
 • 72. Depressiv psykose hos eldre

  22:13
  Psykotisk depresjon er en av de mest alvorlige psykiske lidelsene vi har. Lidelsen gir høy risiko for selvmord, spesielt hos eldre menn. Men med riktig behandling er prognosene gode. Håkon Holvik Torgunrud er overlege ved Alderspsykiatrisk poliklinikk, ved Sørlandet sykehustemaet og lærer oss mer om psykotisk depresjon i månedens episode av Psyk-IT.
 • 71. Utviklingshemning og demens

  24:20
  Visste du at personer med Downs syndrom har høyere risiko for å få demens enn noen annen gruppe? Personer med Downs syndrom har ifølge forskning vanligvis 7 til 15 tilleggssykdommer, hvor demens kan være en av disse. I denne episoden av Psyk-IT forteller Frode Kibsgaard Larsen blant annet om utfordringene man møter med overlappende symptomer mellom utviklingshemning og demens.