Share

cover art for Eldre drikker oftere og mer! Hva skal vi i helsevesenet gjøre med det?

Om aldring

Eldre drikker oftere og mer! Hva skal vi i helsevesenet gjøre med det?

Overlege Line T. Selander, alderspsykiatrisk seksjon, UNN i Tromsø, tar i dette foredraget for seg eldres endrede drikkevaner. Flere eldre drikker oftere enn før. De drikker også mere. Alkoholvanene kan være hovedårsaken eller en medvirkende årsak til eldres helseproblemer. I denne episoden lærer du blant annet mer om strategier som kan være nyttige i arbeid med denne problemstillingen.

More episodes

View all episodes

 • 80. Å snakke om selvmordstanker

  20:00
  Denne episoden av Om aldring dreier seg om et for mange vanskelig tema: Hvordan snakker man med sine eldre pasienter om mulige selvmordstanker? Medvirkende: Eivind Aakhus, fagsjef psykisk helse, Aldring og helse, i samtale med overlege Haakon Torgunrud, Alderspsykiatrisk poliklinikk, Sørlandet sykehus, Arendal. Foredragsserien Om aldring publiserer hver måned foredrag om et nytt tema relatert til aldring og helse. Foredragene er gratis og varer cirka 20 minutter.Foredragene kan også sees på video. Du finner hele foredragsrekken med tilhørende presentasjoner her. Ved spørsmål eller ønske om påmelding til nyhetsbrevet; kontakt fagkonsulent Linn Marie Høilund på linn.marie.hoilund@aldringoghelse.no .
 • 79. Montgomery Åsberg Depression Rating Scale (MADRS)

  15:26
  MADRS er den mest kjente depresjonsskalaen vi har. Den brukes mye, både i allmennpraksis, i kommunestyretjenesten og på sykehusnivå. Sverre Bergh forklarer i denne episoden hvordan man bruker dette skåringsverktøyet. Bokstavene MADRS er en forkortelse for Montgomery-Åsberg Depression Rating ScaleSe episoden som videoforedrag her.
 • 78. Betydningen av korsang for livskvalitet for personer med demens

  22:26
  Korsang kan bidra til å fremme mestring, sosial deltakelse, og øke livskvaliteten hos personer med demens. Men det er en fordel at personen i utgangspunkt liker aktiviteten. Det forteller Margit Gausdal Strandenæs oss i denne månedens Psyk-IT, som handler om nettopp korsang og demens.
 • 77. Fysisk aktivitet og psykisk helse

  22:31
  Kan fysisk aktivitet brukes til å forebygge depresjon og angst? Hva slags fysisk aktivitet skal man gjøre, og hvor mye, og hvem skal vi anbefale den til? I denne episoden av Psyk-IT utdyper fysioterapeut Sven Renberg ved alderspsykiatrisk avdeling, Akershus universitetssykehus, sammenhengene mellom fysisk aktivitet og psykisk helse.
 • 76. Mening i livet for sykehjemsbeboere med demens

  15:39
  Psykolog og stipendiat Silje Mathea Nylund, forklarer hvorfor opplevelsen av mening er avgjørende for livskvalitet hos sykehjemsbeboere, inkludert de med demens. 
 • 75. Aldring av hjernen og betydning for psykisk helse

  25:45
  – Aldring svekker nettverkene i hjernen og øker med det risikoen for psykisk sykdom, forteller Torfinn Lødøen Gaarden i denne månedens utgave av Psyk-IT. 
 • 74. Agitert depresjon

  20:18
  – Kombinasjonen av en tung depresjon og mye energi og impulsivitet gjør dette til en svært alvorlig tilstand, sier Julie Nossen om pasienter med agitert depresjon. Lær mer om tilstanden i denne månedens Psyk-IT.
 • 73. Tvungen helsehjelp på sykehjem i Oslo

  20:57
  I sykehjemmene i Oslo er det over 1000 tilfeller av tvangsbruk uten vedtak i løpet av én uke. Denne utgaven av Psyk-IT handler om Tvungen helsehjelp på sykehjem i Oslo og presenteres av Øyvind Kirkevold, professor og assisterende forskningssjef ved Aldring og helse.