Share

Psyk-IT

En foredragsserie som hver måned tar for seg et nytt emne innen fagområdet Psykisk helse (alderspsykiatri).


Latest episode

More episodes

View all episodes

 • 74. Agitert depresjon

  20:18
  – Kombinasjonen av en tung depresjon og mye energi og impulsivitet gjør dette til en svært alvorlig tilstand, sier Julie Nossen om pasienter med agitert depresjon. Lær mer om tilstanden i denne månedens Psyk-IT.
 • 73. Tvungen helsehjelp på sykehjem i Oslo

  20:57
  I sykehjemmene i Oslo er det over 1000 tilfeller av tvangsbruk uten vedtak i løpet av én uke. Denne utgaven av Psyk-IT handler om Tvungen helsehjelp på sykehjem i Oslo og presenteres av Øyvind Kirkevold, professor og assisterende forskningssjef ved Aldring og helse.
 • 72. Depressiv psykose hos eldre

  22:13
  Psykotisk depresjon er en av de mest alvorlige psykiske lidelsene vi har. Lidelsen gir høy risiko for selvmord, spesielt hos eldre menn. Men med riktig behandling er prognosene gode. Håkon Holvik Torgunrud er overlege ved Alderspsykiatrisk poliklinikk, ved Sørlandet sykehustemaet og lærer oss mer om psykotisk depresjon i månedens episode av Psyk-IT.
 • 71. Utviklingshemning og demens

  24:20
  Visste du at personer med Downs syndrom har høyere risiko for å få demens enn noen annen gruppe? Personer med Downs syndrom har ifølge forskning vanligvis 7 til 15 tilleggssykdommer, hvor demens kan være en av disse. I denne episoden av Psyk-IT forteller Frode Kibsgaard Larsen blant annet om utfordringene man møter med overlappende symptomer mellom utviklingshemning og demens.
 • 70. Traumer hos eldre

  23:18
  Livshistorien vår påvirker hvordan vi eldes, og traumer fra langt tilbake kan dukke opp når kognitiv funksjon endres med årene. I denne månedens utgave av Psyk-IT snakker Ane Bjøru Fjeldsæter om Traumer hos eldre, hva man bør tenke på og hvordan det kan møtes på best mulig måte.
 • 69. Eldre og antipsykotikske legemidler

  16:36
  Ni av ti eldre bruker reseptbelagte legemidler og bruken av såkalte psykofarmaka øker med alderen. Blant de eldste eldre kan enkelte være oppe i et tosifret antall medisiner og risikoen for at disse reagerer med hverandre øker. I tillegg er eldre mer sårbare for bivirkninger. I denne månedens Psyk-IT epsiode gir Marit Tveito oss en innføring i landskapet rundt legemidler til eldre, med spesielt fokus på antipsykotika.