Prosjektkontoret

del

En samtale med konsernsjefen

Ep. 7

I den siste episoden av Prosjektontoret før vi tar sommerferie, tar vi en prat med Norconsults konsernsjef Per Kristian Jacobsen. Etter seks år i konsernsjefstolen, gir Jacobsen stafettpinnen videre til Egil Hogna høsten 2020. I et åpenhjertig intervju snakker han blant annet om utviklingen i selskapet og bransjen, koronasituasjonen og sine egne fremtidsplaner


Jacobsen liker ikke tittelen «avtroppende konsernsjef» og sier at dette er en jobb som er helt binær, enten er man det eller så er man det ikke. Han har ingen planer om å trappe ned, men fortsette å lede selskapet som har vært en vesentlig del av livet hans de siste 15 årene.


-         Det har vært en ære og et privilegium å lede så mange flinke mennesker, og sett at selv om vi har vokst enormt på disse femten årene, har vi klart å beholde en bedriftskultur som gjør det mulig for folk å vokse både faglig og som mennesker i selskapet. Og ikke minst at Norconsult er et godt sted å være, det er noe av det jeg er mest stolt over å ha vært med på å skape, sier Jacobsen


Om koronasituasjonen

Da Norge og Norconsult stengte ned i mars, flyttet de aller fleste av Norconsults rådgivere på hjemmekontor. På et par dager gikk selskapet fra å ha omtrent hundre kontorsteder rundt om i landet, til rundt regnet 3000 hjemmekontor, med eller uten små barn som også hadde hjemmeskole.


-         Det var jo en situasjon ingen hadde vært borti før. Kriser har vi opplevd før, men ingenting som dette. I starten var det en situasjon som var preget av stor usikkerhet, og vi ble nødt til å ta raske avgjørelser for å sikre liv og helse, og selskapets overlevelses- og konkuranseevne på sikt. Så langt ser det imidlertid ut til å gå ganske bra. Medarbeiderne har gjort en enorm innsats, og levert langt over det man kunne forvente i en sånn situasjon. Det er bare å ta av seg hatten for den stå-på-viljen som er utvist. Og det gir også resultater! Vi har klart å levere på oppdrag, og på det økonomiske. Men, vi ser – og det sier både kunder og medarbeiderne – at selv om det går greit å levere digitalt, så mister vi noe på kreativitet og samhandling når vi ikke er sammen om oppgavene. Det et noe vi må adressere fremover, for det er ikke langsiktig bærekraftig, advarer Jacobsen


Om bransjens utvikling

Selv om mye har skjedd både i Norconsult og i bransjen for øvrig på halvannet tiår, er det fremdeles mange ting som er som før. Rådgivende ingeniører lever av å selge timer, og bransjen har ikke blitt utfordret av billigere utenlands arbeidskraft, eller robotisering i noen stor grad.


-         Det som har skjedd, er at bransjen har blitt mye mer digitalisert. Det er jo et paradoks at samtidig som vi har fått både kraftigere dataprogrammer, automatiserte prosesser og maskinlæring, har antallet rådgivende ingeniører fortsatt å øke. Vi har fått nye og sterkere verktøy som hjelper oss, men samtidig har oppgavene blitt flere og mer kompliserte. Og kompleksiteten øker raskere enn verktøyene blir kraftigere. Så det kravet som er til mer komplekse prosesser, flere fag involvert og ikke minst økte krav til dokumentasjon, gjør at enn så lenge har ikke de kurvene krysset hverandre. Men, det kommer nok til å skje om ikke så altfor lenge. Og da blir det igjen rådgivning, det å gi gode, begrunnede råd til de som skal bygge, som blir det aller viktigste, sier Jacobsen


Om fremtidsutsiktene

Per Kristian Jacobsen er klar på at når han gir seg i Norconsult nå, så skal han ikke inn i en ny topplederstilling i et annet selskap.


-         Nei, da kunne jeg jo ha blitt værende i den jobben jeg har – det er jo den beste jobben jeg kunne ha hatt! Jeg har tenkt å fortsette å jobbe, men ikke like mye som jeg har gjort de suste 40 årene, sier Jacobsen


Norconsults podcast Prosjektkontoret ble lansert i mars 20202, er den eneste norske podcasten ra rådgivende ingeniører. Podcasten tar sommerferie i juli, men er sterkt tilbake etter ferien.


-         Vi har mange spennende temaepisoder i pipeline for høsten. Episoder om for eksempel lysdesign, scan-to-BIM, solenergi, byplanlegging og brannsikkerhet er enten i produksjon eller planlegging. Det er bare å glede seg til podcasthøsten, sier Hege Njå Bjørkmann, leder for marked, kommunikasjon og strategifasilitering i Norconsult.

Flere episoder

4/20/2020

Inneklima

Ep. 3
Inneklima er tema i tredje episode av ProsjektkontoretDe siste ukene har mange av oss vært mer inne enn vi pleier, og kanskje har vi kjent litt ekstra på luftkvaliteten på hjemmekontoret? I den tredje episoden av Norconsults podcast Prosjektkontoret, snakker vi om inneklima.Vi gjør oppmerksom på at denne episoden ble spilt inn før koronautbruddet i Norge.Inneklima i både boliger og kontorbygg har fått større oppmerksomhet de siste årene, og har blitt en viktig del av VVS-faget. Nye myndighetskrav til temperatur og lufting i bygg, sammen med mulighetene som ligger i ny teknologi, gjør inneklima til et spennende og viktig tema når nye bygg skal prosjekteres og eldre bygg rehabiliteres.I den tredje episoden av Prosjektkontoret snakker vi med Norconsults kanskje fremste ekspert på inneklima, Arne Pihl Bordi, og med Thomas Fransrud fra NemiTek, bransjeorganisasjonen for bransjeorganisasjonen for energi- og miljøteknikk i bygg. Temaer som dekkes er ventilasjonshistorikk, inneklima på jobben, hvorvidt klimaet utendørs påvirker inneklimaet og om det virkelig hjelper med dingser som hevdes å gjøre inneklimaet bedre.– Inneklima er noe vi alle har en mening om, men de færreste av oss har god nok forståelse for mekanismene som ligger bak. Med hjelp av Arne og Thomas, får vi som ikke jobber med inneklima til vanlig, et veldig godt innblikk i avveininger og dilemmaer som gjør seg gjeldende når moderne bygg skal prosjekteres, sier Hege Njå Bjørkmann, leder for marked og kommunikasjon i Norconsult.I studio møter du i denne episoden Arne Pihl Bordi, Thomas Fransrud, Hege Njå Bjørkmann og Christian Kamhaug. Temamusikken er ved Thomas Wøhni, akustiker i Norconsult.