Prestasjonsprat

5/27/2020

Periodisering

Season 1, Ep. 18
Periodisering er et av de sentrale treningsprinsippene, og en hjørnesten i treningsplanlegging. For å komme i form til riktig tid, og samtidig ivareta og utvikle ulike fysiske og tekniske egenskaper bruker idrettsutøvere periodisering av trening både for å gire opp, og gire ned treningen. Eirik og Melina diskuterer forskjellige modeller for periodisering, blant annet blokkperiodisering, Canova, Lydiard mfl. Hvordan periodiserer man treningen? Hvem passer de ulike modellene for?Mølmen, K. S., Øfsteng, S. J., & Rønnestad, B. R. (2019). Block periodization of endurance training - a systematic review and meta-analysis. Open access journal of sports medicine, 10, 145-160.https://doi.org/10.2147/OAJSM.S180408https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6802561/#CIT0006Hartmann H, Wirth K, Keiner M, Mickel C, Sander A, Szilvas E. Short-term Periodization Models: Effects on Strength and Speed-strength Performance. Sports Med. 2015;45(10):1373-1386. doi:10.1007/s40279-015-0355-2https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26133514/Kiely J. Periodization paradigms in the 21st century: evidence-led or tradition-driven?. Int J Sports Physiol Perform. 2012;7(3):242-250. doi:10.1123/ijspp.7.3.242https://www.researchgate.net/publication/230756715_Periodization_Paradigms_in_the_21st_Century_Evidence-Led_or_Tradition-DrivenRønnestad BR, Øfsteng SJ, Ellefsen S. Block periodization of strength and endurance training is superior to traditional periodization in ice hockey players. Scand J Med Sci Sports. 2019;29(2):180-188. doi:10.1111/sms.13326https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/sms.13326?casa_token=426NWx6oWS8AAAAA%3A5EErMyOEDe7ztVRQPRlfUf8uSkc0m-f-4-M8NMlM-Uc758mccd481gAe4VLY7CegXSGPcrYLbEkX4Yw#accessDenialLayout?
4/1/2020

Den kvinnelige idrettsutøver

Season 1, Ep. 13
Eirik og Melina diskuterer hvilke forskjeller det er i de sportslige og økonomiske premissene, som kvinnelige og mannlige utøvere skal gjøre jobben sin under, med tanke på sponsorpenger, lønninger og premiepenger. Kan menn og kvinner konkurrere mot hverandre? Disse temaene har blitt diskutert rimelig hett i Nossum-Magulas heimen, og Melina kaster ut en brannfakkel til mannlige trenere som trener kvinner. De to idrettsfysiologene går gjennom noen av de mest sentrale fysiologiske forskjellene mellom kjønnene som resulterer i fysiske forskjeller rent idrettslig og de svarer på en rekke lytterspørsmål om det å trene kvinner, menstruasjonssyklus og treningseffekt, menstruasjon og prestasjon med mer.Her er litteratur til noe av det som blir tatt opp:Edvardsen et al (2013). Reference Values for Cardiorespiratory Response and Fitness on the Treadmill in a 20-to 85-Year-Old Population.https://www.researchgate.net/publication/234050494_Reference_Values_for_Cardiorespiratory_Response_and_Fitness_on_the_Treadmill_in_a_20-to_85-Year-Old_PopulationBurrows & Bird. (2000). The Physiology of the Highly Trained Female Endurance Runner.https://www.researchgate.net/publication/12277230_The_Physiology_of_the_Highly_Trained_Female_Endurance_RunnerReichchi et al. (2009). Athletic Performance and the Oral Contraceptive.https://www.researchgate.net/publication/26331806_Athletic_Performance_and_the_Oral_ContraceptiveWickström-Frisén et al. (2017). Effects on power, strength and lean body mass of menstrual/oral contraceptive cycle based resistance training.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26558833Mountjoy et al. (2014).IOC consensus statement: beyond the Female Athlete Triad—Relative Energy Deficiency in Sport (RED-S)https://bjsm.bmj.com/content/48/7/491.shortVandbakk et al. (2017). Effects of upper-body sprint-interval training on strength and endurance capacities in female cross-country skiershttps://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0172706​
3/18/2020

Intervall-spesial!

Season 1, Ep. 12
Intervall er en av de mest effektive øktene du kan trene. I tillegg passer intervaller for de fleste mennesker og det har blitt en utrolig populær måte å trene på. Til tross for dette er det et av de temaene Eirik og Melina har fått aller mest spørsmål om opp igjennom, og det er mange filosofier rundt hvordan de bør gjennomføres, enda mer erfaring og selvfølgelig litt vitenskap. Bli med og dykk ned inn i dette temaet der øktdesign, intensiteter, varighet, fart, pauser og mer til diskuteres!Linker til episoden:Spilsbury, Kate L, Barry W Fudge, Stephen A Ingham, Steve H Faulkner, and Myra A Nimmo. "Tapering Strategies in Elite British Endurance Runners." European Journal of Sport Science 15.5 (2015): 367-73. Web.Link:https://www.tandfonline.com/doi/citedby/10.1080/17461391.2014.955128?scroll=top&needAccess=trueTønnessen, Espen, Øystein Sylta, Thomas A. Haugen, Erlend Hem, Ida S. Svendsen, and Stephen Seiler. "The Road to Gold: Training and Peaking Characteristics in the Year Prior to a Gold Medal Endurance Performance." 9.7 (2014): E101796. Web.Link:https://www.researchgate.net/publication/263010572_The_Road_to_Gold_Training_and_Peaking_Characteristics_in_the_Year_Prior_to_a_Gold_Medal_Endurance_PerformanceSeiler, Stephen, and Tonnessen, Espen. "Intervals, Thresholds, and Long Slow Distance: The Role of Intensity and Duration in Endurance Training.(Perspectives / Training)(Report)." Sportscience 13 (2009): 32. Web.Link:https://www.researchgate.net/publication/233855836_Intervals_Thresholds_and_Long_Slow_Distance_the_Role_of_Intensity_and_Duration_in_Endurance_Training MacInnis, and Gibala. "Physiological Adaptations to Interval Training and the Role of Exercise Intensity." Journal of Physiology 595.9 (2017): 2915-930. Web.Link:https://physoc.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1113/JP273196 Helgerud et al. 2007: Aerobic high-intensity intervals improve VO2max more than moderate training. Link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17414804