Så vad händer?

Share

#53: Mid term elections, kidnappningsförsöket av Nancy Pelosi & Elon Musks kaosiga Twitter-period

Vi pratar om dom amerikanska mid term elections och vad det säger att republikanernas allra mest okvalificerade kandidater inte vann. Är det en rejection av Trumpism vi ser? Vi diskuterar också försöket att kidnappa och skada (mörda?) talkvinnan Nancy Pelosi och faran i att det verkar som att vi har allt mindre vi kan enas om. I slutet pratar vi Nation of Islam, svenska hoteps och Elon Musks kaosiga start på Twitter. Enjoy!

More Episodes