#PolyPod

Share

#PolyPod: Overvåking i samfunnet

Ep. 41

Vi trenger overvåking og vi har mye overvåking i samfunnet. Alle driver digital overvåking med et godt mål for øye, men helliger målet middelet?


Lytt til samtalen mellom Eskil Grendahl Sivertsen, Vegard Valther Hansen, Bjørn Erik Thon, Roar Thon og Mette Vågnes Eriksen, hvor det tas opp viktige spørsmål, som: Går samfunnssikkerheten ut over personvernet? Organiserer vi innenlands overvåking på en god måte? Fører vi god politisk kontroll med overvåkingen? Hva med andre staters anledning til å bruke norske data som lagres utenfor Norge – og hva med andre staters etterretningstjenester?

Flere episoder