#PolyPod

del

#PolyPod: Morgendagens reiseliv

Ep. 153

Hvordan vil reiselivsnæringen se ut fremover – og hvorfor? Hvilken regional betydning har reiselivsnæringen og hvilke utviklingstrekk ser vi for næringen som helhet? Hva driver utviklingen i reiselivsnæringens ulike markeds- og kundesegment og bransjer? 


Lytt til samtalen mellom: 

• Torunn Tronsvang, daglig leder og grunnlegger av Up Norway 

• Petter Dybedal, seniorforsker ved Transportøkonomisk institutt 

• Erik W. Jakobsen, partner og grunnlegger av Menon Economics 

• Rasmus Bøgh Holmen, seniorforsker ved Transportøkonomisk institutt og styremedlem i PF Samfunnsøkonomi 

 

I denne episoden lærer du om hvordan reiselivet er blant næringene i Norge som har blitt hardest rammet av koronapandemien. Mens utenlandsreisende langveis fra og fritidssegmentet tidligere bidro til å drive mye av veksten, har pandemien påvirket reisemønstrene blant nordmenn og utlendinger i alle norske regioner. Samtidig har kronen stabilisert seg på et lavere nivå etter oljeprisfallet for noen år siden, og unike opplevelseskonsepter er et stadig fokus blant innholdsleverandørene. 

I serien «Morgendagens næringsliv» hører du ledende økonomer og bransjeledere snakke om de viktigste utviklingstrekkene for en rekke viktige norske næringer. 

Flere episoder