#PolyPod

Share

#PolyPod: Morgendagens reiseliv

Ep. 153

Hvordan vil reiselivsnæringen se ut fremover – og hvorfor? Hvilken regional betydning har reiselivsnæringen og hvilke utviklingstrekk ser vi for næringen som helhet? Hva driver utviklingen i reiselivsnæringens ulike markeds- og kundesegment og bransjer? 


Lytt til samtalen mellom: 

• Torunn Tronsvang, daglig leder og grunnlegger av Up Norway 

• Petter Dybedal, seniorforsker ved Transportøkonomisk institutt 

• Erik W. Jakobsen, partner og grunnlegger av Menon Economics 

• Rasmus Bøgh Holmen, seniorforsker ved Transportøkonomisk institutt og styremedlem i PF Samfunnsøkonomi 

 

I denne episoden lærer du om hvordan reiselivet er blant næringene i Norge som har blitt hardest rammet av koronapandemien. Mens utenlandsreisende langveis fra og fritidssegmentet tidligere bidro til å drive mye av veksten, har pandemien påvirket reisemønstrene blant nordmenn og utlendinger i alle norske regioner. Samtidig har kronen stabilisert seg på et lavere nivå etter oljeprisfallet for noen år siden, og unike opplevelseskonsepter er et stadig fokus blant innholdsleverandørene. 

I serien «Morgendagens næringsliv» hører du ledende økonomer og bransjeledere snakke om de viktigste utviklingstrekkene for en rekke viktige norske næringer. 

Flere episoder

 • 330. #PolyPod– Full Sirkel: Hva skjer med klærne vi kaster?

  20:42
  Hva skjer med tekstilene som havner i restavfallet? Hvorfor kvitter vi oss med så mye klær? Hvem har ansvaret for å gjøre tekstilnæringen mer bærekraftig? Lytt til samtalen mellom:Tord Dale, leder for bærekraft, VirkeKristine Berg, sustainability manager, TOMRA og styremedlem, PF BærekraftSolveig Irgens, Prosjektleder/seniorrådgiver, VirkeI denne episoden lærer du om hvor klærne vi kaster blir av. Du lærer om reguleringer og produsentansvar og du lærer om nye prosjekter for hvordan man kan materialgjenvinne tekstiler.PF Bærekrafts serie «Full sirkel» tar deg med på en reise i det sirkulære landskapet med engasjerte og kunnskapsrike guider. Lytt til flere episoder her
 • 328. #PolyPod: Norden – hva nå?

  38:01
  De siste årene har bydd på store omveltninger. Pandemi, krig, energikrise samt klima- og naturkrise. Hva gjør dette med Norden, og hvor går veien videre? Lytt til samtalen mellom: Peter Stadius, Norden-forsker Jorodd Asphjell, Nordisk råds president  (Ap). Cecilia Björner, Sveriges ambassadør Ola Elvestuen, stortingsrepresentant (V)Gina Gylver, leder for Natur og Ungdom Tore Rem, direktør, Uio: Demokrati, Universitetet i Oslo I denne episoden hører du en samtale fra åpningsarrangementet for UiO:Nordens avslutningskonferanse 24.05.2023.
 • 326. #PolyPod – Business talks ESG With Tove Andersen: Is circular business a viable business model?

  17:33
  Circularity is more than recycling. What is a circular economy in terms of product design, demand and management? How can waste become a resource? How would an international agreement on Plastic make a difference?Listen to the conversation between:Tove Andersen,CEO, TOMRAHege Marie Norheim, EVP Corporate Public Affairs and Sustainability, FREYR Business talks – and so do your actions. Make sure to subscribe to #PolyPod and follow us at LinkedIn.
 • 327. #PolyPod: Er landvind samfunnsøkonomisk lønnsomt?

  42:46
  Har norsk landbasert vindkraft noen rolle i overgangen til en bærekraftig energiproduksjon? Hva er optimal landvindutbygging? Hva kjennetegner et samfunnsøkonomisk lønnsomt landvindprosjekt? Hvordan verdsetter man egentlig natur? Lytt til samtalen mellom:Berit Tennbakk, partner, THEMAHenrik Lindhjem, partner, Menon <henrik.lindhjem@menon.no>;Kristine Grimsrud, forsker, Miljø-, Ressurs- og Innovasjonsøkonomi, SSBEndre Kildal Iversen, forsker, SNF og styremedlem I PF SamfunnsøkonomiGjermund Grimsby, fagansvarlig klima, KLP og styremedlem I PF SamfunnsøkonomiI denne episoden lærer du om landvindutbygging i Norge sett fra et samfunnsøkonomisk perspektiv. Du lærer om kostnader, nytteverdi og samfunnsmessige konsekvenser av landvindprosjekter. Du lærer om hvilke avveiinger som inngår i en samfunnsøkonomisk analyse. Og om det går an å prissette faktorer som støy, innvirkning på boligpriser og urørt natur. 
 • 325. #PolyPod – Business talks ESG with Andrew Behar: What is a proxy season and how can NGOs use shareholder power?

  22:35
  What is shareholder engagement, and how can it actually influence investments? How does shareholder power differ between Europe and America in terms of shareholder proposals? What are the regulatory variations that contribute to this difference?Listen to the conversation between: Andrew Behar, CEO and founder of As You SowHege Marie Norheim, EVP Corporate Public Affairs and Sustainability, FREYR Business talks – and so do your actions. Make sure to subscribe to #PolyPod and follow us at LinkedIn.
 • 324. #PolyPod: Om kraften i kommunikasjon og kommunikasjonen i kraft

  40:58
  Hva betyr kommunikasjon for omstillingen til fornybarsamfunnet? Hva betyr ren energi for bærekraftig utvikling? Hva betyr tillit for å få nok kraft til alle gode formål raskt nok?   Lytt til samtalen mellom: Claus Sonberg, SVP Communication and Marketing, Statkraft Mette Vågnes Eriksen, Generalsekretær, Polyteknisk Forening I denne episoden lærer du om hvordan kommunikasjonsfaget og kommunikasjonsfolk bidrar til mer og ren energi i praksis. Du får eksempler på hvordan åpenhet om dilemmaene med strømpriser, bonuser og lokale arealkonflikter kan bygge tillit over tid. Du hører også hvordan Europas største leverandør av fornybar energi jobber for å levere et nytt kraftverk hver 9. dag fra 2025 i inn- og utland. Du får også tips om hvorfor du bør velge fornybarbransjen selv, enten du er student, eller en erfaren som tar et verdivalg.  
 • 323. #PolyPod: Hvordan løser vi plastproblemet?

  31:32
  Plastforsøpling er et enormt, transnasjonalt problem og en trussel mot dyr og mennesker. Det anslås at mellom 9 og 14 millioner tonn plast havner i havet hvert år. Og hvis og når fisk og annen sjømat blir rammet av denne forsøplingen, forsvinner matfatet og arbeidsplassene til millioner av mennesker, kanskje særlig i Asia. Plastforsøpling er også en trussel mot rent drikkevann mange steder. Hvor står vi i dag? Så hvordan i all verden skal vi løse dette? Hvordan kan vi få til en global plastavtale?Lytt til samtalen mellom:Torbjørn Graff Hugo, Internasjonale miljøspørsmål, FolkerettsinstituttetKjølv Egeland, Forsker på strategi og internasjonalt samarbeid, postdoktor, Sciences Po, styremedlem PF Internasjonal politikk og økonomi I denne episoden lærer du om omfanget av plastforsøplingsproblemet. Om hva som har skjedd siden 2017 – da en hva en hval med 30 plastposer i magen drev i land på Sotra. Du lærer om mulige løsninger, hva som gjøres globalt og av hvem. Du lærer også om hvordan internasjonale avtaler blir til i praksis. 
 • 322. #Polypod – Business talks ESG with Robert Pell: What is a Life Cycle Assessment and why should business care?

  21:21
  What is a Life Cycle Analysis (LCA) and how does it assess the environmental impact of products and services throughout their entire life cycle? How is LCA evolving historically and what can we expect in the next 10 years with the introduction of new regulations? How does LCA address sensitive issues like greenwashing and what role does it play in improving decision making for businesses, including companies like Tesla?Listen to the conversation between:  Robert Pell, CEO of Minviro Hege Marie Norheim, EVP Corporate Public Affairs and Sustainability, FREYR Business talks – and so do your actions. Make sure to subscribe to #PolyPod and follow us at LinkedIn.
 • 321. #PolyPod med Terje Strøm: For mye oljepengebruk i revidert statsbudsjett?

  20:20
  Hvordan vil 56 milliarder kroner i økt pengebruk ha påvirkning på pris og rente? Får vi økt kjøpekraft i 2023, med en prisprognose på 5,4%? Lytt til samtalen mellom:Olav Slettebø, samfunnsøkonom i Statistisk Sentralbyrå og fast spaltist i MorgenbladetTerje Strøm, sjeføkonom og grunnlegger av NyAnalyse, og styremedlem av PF Samfunnsøkonomi I denne episoden diskuteres detaljer rundt årets reviderte statsbudsjett. Det stilles også spørsmål om det kunne vært mer åpenhet rundt - og evaluering av statsbudsjett i Norge. #PolyPod med Terje Strøm er en kort podcast om dagsaktuell samfunnsøkonomi tilpasset tidsklemma og ledere i farta. Sjeføkonom i NyAnalyse, Terje Strøm, snakker om strøm, statsbudsjett, renter og arbeidsmarked. Fra tid til annen dukker det opp gjester med nytt skråblikk. Hør flere episoder her