Share

cover art for #PolyPod med Terje Strøm: Norge trenger nyskaping for å lykkes med grønn omstilling

#PolyPod

#PolyPod med Terje Strøm: Norge trenger nyskaping for å lykkes med grønn omstilling

Ep. 388

Hva skal vi leve av fremover? Hvordan skal vi sikre de beste vekstvilkårene til norske bedrifter?  

Lytt til samtalen mellom:  

 • Pål T. Næss, sjef for vekstprosjekter, Gelato 
 • Terje Strøm, sjeføkonom og grunnlegger av NyAnalyse og styremedlem, PF Samfunnsøkonomi 

I denne episoden snakker vi om rammevilkår for nyskaping, grunder-politikk og verdien av ringvirkninger fra bedrifter som lykkes.  Om ulike former for eierskap og vi er også innom velferd.  

More episodes

View all episodes

 • 421. #PolyPod: Slik er livet i et russisk fengsel

  29:34
  Forrige uke døde den kjente Putin-kritikeren og politiske fangen Aleksej Navalnyj i en straffekoloni langt nord i Russland. Hvordan fungerer dette fengselssystemet? Hvor mange politiske fanger er det i dagens Russland? Og hvordan er dagens system sammenlignbart med Gulag-systemet under Sovjetunionens tid? Lytt til samtalen mellom: Laura Janda, professor, Universitetet i Tromsø Amund Trellevik, journalist, Investigate EuropeI denne episoden lærer du om livet på innsiden av et russisk fengsel.
 • 420. #PolyPod: Er frontfagsmodellen best for lønnsdannelsen?

  52:40
  Lønn er viktig i alle arbeidsforhold, men hvor mye forstår vi av den norske lønnsdannelsen, som er basert på frontfagsmodellen? Hvordan bidrar frontfagsmodellen til høy verdiskapning, lav arbeidsledighet og god konkurranseevne for norsk økonomi? Hvordan egner modellen seg i et digitalisert arbeidsliv med økende bruk av kunstig intelligens?Lytt til samtalen mellom: Manudeep Bhuller, professor, økonomisk institutt, UiOAnders Kvam, forhandlingssjef, TeknaRagnar Nymoen, professor, økonomisk institutt, UiOVictoria Sparrman, samfunnsøkonom, NHO og styremedlem, PF SamfunnsøkonomiI denne episoden lærer du om hvordan lønnsdannelsen påvirker vår økonomi og konjunkturer. Hvilken rolle frontfagsmodellen spiller for de økende ressursbehovene i samfunnskritiske yrker og om hvordan teknologi endrer rammene for lønnsdannelsen. Episoden er et opptak fra seminaret om frontfagsmodellen hos Polyteknisk Forening.
 • 419. #PolyPod med Terje Strøm: Er du gammel nok?

  15:30
  Hva er verdien av seniorer i norsk arbeidsliv? Hvordan kan sosialt entreprenørskap skape både mangfold i tilbudet og økt livskvalitet for seniorer? Kan en slik ressurs være med å fylle mangelen på arbeidskraft innen helse og omsorg i kommunene? Lytt til samtalen mellom:Trond Dybvik, CFO, Gammel NokTerje Strøm, sjeføkonom og grunnlegger av NyAnalyse, og styremedlem av PF SamfunnsøkonomiI denne episoden lærer du om hvordan sysselsetting av seniorer med erfaring, kunnskap og arbeidslyst kan være en ressurs i arbeidslivet, og samtidig skape gode liv.
 • 418. #PolyPod: Morgendagens taxibransje

  51:36
  Hvilke betydning har taxibransjen i by og land? Hvordan påvirkes bransjen av den store omreguleringen i 2020 og regjeringens meldte reverseringer? Og hvilken rolle spiller trender knyttet til teknologiutvikling og alternative transportmidler for bransjens videre utvikling?Lytt til samtalen mellom:Guro Landsend Henriksen, partner, Oslo Economics Jørgen Aarhaug, forskningsleder, Transportøkonomisk instituttØystein Trevland, styreleder, Norges TaxiforbundRasmus Bøgh Holmen, partner, Vista Analyse og styreleder i PF SamfunnsøkonomiKnut Johannes Liland Hartveit, forsker, Transportøkonomisk institutt og styremedlem i PF SamferdselI denne episoden lærer du om morgendagens taxibransje. Du lærer om de store omstillingene bransjen har vært gjennom de siste årene med corona-pandemien, om nye teknologier og endringer i det regulatoriske rammeverket.
 • 417. #PolyPod – Markedskrysset: Det grønne skiftet i reiselivet i Vestland

  38:01
  Hvordan står det til med reiselivet i Vestland i det grønne skiftet? Hvilke deler av reiselivet er gjenstand for de største bærekraftsutfordringene? Hva bør næringen selv og det offentlige gjøre for å tilpasse seg disse? Hvordan kan vi løse eventuell konflikter mellom natur og næring? Hvordan forholder næringen seg til nye teknologiske muligheter?Lytt til samtalen mellom:Endre Kildal Iversen, forsker, SNFRasmus Bøgh Holmen, partner, Vista AnalyseAnja V. Magnussen, podcastredaktør, Polyteknisk ForeningI denne episoden lærer du om ulike utviklingstrekk i reiselivet i fylket knyttet til det grønne skiftet, om hvordan ny teknologi spiller inn og hvordan næringen og myndighetene bør forholde seg til dette.
 • 416. #PolyPod: Yngre: Den nye vitenskapen om aldring og hvordan du kan motvirke den

  36:19
  Hva skjer med kroppen når vi blir eldre? Og er det noen måter å reversere eller stoppe biologisk aldring på? Hva mener forskerne? Lytt til samtalen mellom: Hanne S. Finstad, biokjemiker med doktorgrad i kreftforskning, grunnlegger, Forskerfabrikken og forfatter av «Yngre» Geir Selbæk, forskningssjef, Nasjonalt senter for aldring og helse, og professor, Institutt for klinisk medisin, UiO Asta Kristine Håberg, forsker, Fysisk helse og aldring, FHI og professor, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU Evandro Fei Fang, førsteamanuensis, UiO og Akershus Universitetssykehus Kristin Vinje, CEO, NOKUT og visepresident, Polyteknisk ForeningI denne episoden hører du et utdrag fra bokbadet av “Yngre” Skrevet av Hanne S. Finstad. Biokjemiker Hanne S. Finstad prøvde i ett år ulike metoder, og tester viser at kroppen hennes ble fem år yngre. I denne episoden lærer du hva hun gjorde og hvordan det virket. Du lærer også om hvordan forskere vurderer at aldring snart blir betraktet som en sykdom vi kan behandle, og at livet ikke vil ha like stramme rammer som i dag. Og du lærer om hva som faktisk påvirker aldring og hvilke tiltak som sies å bremse denne prosessen.   
 • 415. #PolyPod: Blockchain og digitale penger: Hva er status?

  01:14:35
  Høsten 2023 har Citibank debutert med blockchain innen innskudds- og handletjenester. Hvordan bør norske banker forholde seg til digitale sentralbankpenger om og når det implementeres?Lytt til episoden mellom: Morten Søberg, direktør myndighetskontakt, Sparebank 1-alliansenLasse Meholm, konsulent, Finansit AS og tidligere teknisk leder i utredning av digitale sentralbankpenger, Norges BankNikolai Gobel, kryptogründer og Digital Assets Specialist, DNBMagnus Jones, nordisk blokkjede- og innovasjonsleder, EYJon-Marius Omberg, programsjef, TheFactory og styremedlem, PF Digitalt LederskapI denne episoden lærer du om hva som siste nytt om digitale penger. Du hører om utviklingen i kryptomarkedet, litt om historien, og om mulighetene og hvorfor vi bør ha digitale penger.
 • 414. #PolyPod: Har du fusket?

  19:24
  Er reglene for fusk tydelige nok? Hva er riktig straff når du blir tatt? Er det likt for alle? Var det lettere å fuske før? Vil KI avsløre flere skjelett i skapet tilbake i tid?  Lytt til samtalen mellom:Oline Sæther, leder, Norsk studentorganisasjon og styremedlem, PF Next Mette Vågnes Eriksen, generalsekretær, Polyteknisk Forening  I denne episoden lærer du om behovet for et enhetlig regelverk som definerer fusk tydelig og som sikrer lik behandling av studenter uavhengig av utdanningsinstitusjon. Vi snakker om konkrete eksempler på manglende rettssikkerhet for studenter og tilsynelatende tilfeldig forståelse av begrepet fusk. Du hører også om prosessen for å få et mer rettferdig regelverk mot fusk på plass, som i større grad likebehandler studenter, forskere og andre yrkesgrupper.
 • 413. #PolyPod: Gratis pizza? Om studentpolitikk og frivillige verv

  23:04
  Hvordan står det til med frivilligheten blant landets studenter? Hva er de første skrittene for å engasjere seg i studentpolitikk? Må man være enig i alt man jobber for? Hvordan øver man seg til å se det større bildet? Lytt til samtalen mellom:Christoffer Røneid, leder for Tekna student og styreleder i PF Next, studerer til vanlig fysikk og matematikk ved NTNUIna Marie Finnerud, kommunikasjons og -organisasjonsrådgiver i Construction City Cluster, har studert internasjonale miljø- og utviklingsstudier ved NMBUIben Alexander Eikrem, akademisk og politisk koordinator ved BI (BISO), har tidligere studert fysikk ved UiB og prosjektledelse ved BIHerman Midttun Tobiassen, studentansvarlig, Polyteknisk Forening og student i filosofi, politikk og økonomi, UiOI denne episoden blir du kjent med studentstyret i PF Next. PF Next er en kunnskapsarena og møteplass for morgendagens ledere, teknologer og innovatører. Podkastepisoden er fra juleavslutning med halvparten av styret.