#PolyPod

del

#PolyPod: Koronapandemien: Hva er de samfunnsmessige konsekvensene?

Ep. 42

I denne episoden av #PolyPod spør vi om vi står overfor et systemsjokk som endrer vårt verdisyn og vårt verdenssyn, lokalt og internasjonalt som følge av koronapandemien. Du får historiske perspektiv på hvordan pandemier endrer samfunnsstrukturene, du får et innblikk i hvordan regionale konflikter forsterkes og reduseres i parallell med utbredelsen av COVID19 – og du hører om de politiske og menneskelige konsekvensene.

Lytt til samtalen mellom Lars Ole Grottenberg, Arne O. Holm og Mette Vågnes Eriksen.

 


Flere episoder