#PolyPod

del

#PolyPod: Intraprenørskap: Hvordan få til europeisk samarbeid?

Ep. 102

Hvordan bidro intraprenørskap i flere norske og utenlandske selskaper til etableringen av et nytt selskap for CO2-håndtering? Hva er status for transport- og lagring av CO2 i det store norske prosjektet Langskip? Hvordan får vi videre innovasjon og europeisk samarbeid rundt skaleringen av denne klimateknologien?

Lytt til samtalen mellom:

  • Marie Bysveen, markedssjef, Sintef Energi
  • Marius Holm, daglig leder, Miljøstiftelsen ZERO
  • Børre Jacobsen, administrerende direktør, Northern Lights
  • Mette Vågnes Eriksen, generalsekretær, Polyteknisk Forening

I denne episoden lærer du bl. a. om hva som skjer nå og fremover på norsk sokkel og i Øygarden innen transport og lagring av renset CO2. Du får høre hvordan norske og europeiske forsknings- og teknologimiljøer samarbeider om å utvikle klimateknologien CCS – og om hvordan dette styrker de europeiske industrielle aktørene. Deltagerne diskuterer hvor CO2 volumene, inntektene og arbeidsplassene skal komme fra fremover i det som kan bli en viktig næring også i Norge. Du får høre om hvordan markedsaktører, myndigheter og miljøorganisasjoner innoverer fra mikroskala til makroskala for klimateknologier.

Deltagerne snakker om hva som skal til for å lykkes og om hvordan intraprenørskap skaper rett kompetanse over tid. Har du en intraprenør i maven selv, får du også gode råd fra disse intraprenørene om en karriere med dynamisk, nyskapende, komplekse oppgaver med ressurser i ryggen og muligheten til å bidra positivt til verdens utvikling.

Som vi sier: Skjønnhet kommer innenfra, med innsikt og inspirasjon fra #PolyPod på øret.

Flere episoder

8/27/2021

#PolyPod: Forskningsfronten for teknisk utvikling av vannkraften

Ep. 128
PF Energis serie «Samfunnsverdier fra vannkraft» gir deg kunnskap om hvordan den norske vannkraften er ryggraden i det norske kraftsystemet og hvordan vannkraften kan videreutvikles for å fortsette å skape store samfunnsverdier. I denne episoden får du et innblikk i teknisk utvikling og muligheter for vannkraften i fremtidens nordiske kraftsystem.Lytt til samtalen mellom:•Ole Gunnar Dahlhaug, Professor, NTNU og Chair, General Assembly, HydroFlex•Urban Lundin, Professor, Uppsala Universitet og Lead WP Flexibility of Generator and Converter, HydroFlex•Tone Knudsen, R&D Hydropower Manager, Statkraft og styremedlem i PF EnergiI denne episoden lærer du om det grunnleggende i hvordan kraft produseres fra vann og om teknisk og stedsspesifikk skreddersøm av ulike typer vannkraftssystemer. Du lærer også om forskjellen på energi og effekt og hvordan effekt fra vannkraftverk blir viktigere for fleksibel styring av strømproduksjonen når mer vind- og solenergi kommer inn på nettet. De forteller om vannkraftsmagasiner som store og viktige batteri for sikker strømforsyning, men også om miljøkonsekvensene. Du får konkrete eksempler som viser hvordan forskning på vannkraft-teknologi skaper viktige effektiviseringsgevinster og hvordan teknologiske fremskritt i andre næringer har overføringsverdi til det modne vannkraftsystemet. Når du lyttet deg gjennom episoden, kan du kanskje selv forklare hva de tre vannkraftturbinene Pelton, Francis og Kaplan er optimalisert for?Podcastserien «Samfunnsverdier fra vannkraft» er et samarbeid mellom Polyteknisk Forening og det europeiske forskningsprosjektet HydroFlex. Gjennom episodene får du høre samtaler med ulike mennesker som alle jobber med vannkraft på den ene eller andre måten. De deler innsikt, adresserer dilemmaer og gir inspirasjon til utviklingen. Vannkraften har vært ryggraden i det norske energisystemet i over 100 år. Men nå står vannkraften ovenfor et veiskille. Mange anlegg trenger modernisering og oppgradering. Hvordan kan forskning bidra når teknologien og anleggene er så gamle som de er? Samtidig foregår det en energirevolusjon i markedet. Ny fornybar energi fases inn, og fossil energi fases ut. Hvilke konsekvenser får dette for den norske og nordiske vannkraften? Hvordan kan vi sikre at samfunnsverdiene som denne rene og fornybare ressursen har bidratt med i over 100 år, ikke forringes? Gjør deg klar til en kraftprat!