Share

cover art for #PolyPod: Forskningsfronten for teknisk utvikling av vannkraften

#PolyPod

#PolyPod: Forskningsfronten for teknisk utvikling av vannkraften

Ep. 128

PF Energis serie «Samfunnsverdier fra vannkraft» gir deg kunnskap om hvordan den norske vannkraften er ryggraden i det norske kraftsystemet og hvordan vannkraften kan videreutvikles for å fortsette å skape store samfunnsverdier. I denne episoden får du et innblikk i teknisk utvikling og muligheter for vannkraften i fremtidens nordiske kraftsystem.

Lytt til samtalen mellom:

•                Ole Gunnar Dahlhaug, Professor, NTNU og Chair, General Assembly, HydroFlex

•                Urban Lundin, Professor, Uppsala Universitet og Lead WP Flexibility of Generator and Converter, HydroFlex

•                Tone Knudsen, R&D Hydropower Manager, Statkraft og styremedlem i PF Energi

I denne episoden lærer du om det grunnleggende i hvordan kraft produseres fra vann og om teknisk og stedsspesifikk skreddersøm av ulike typer vannkraftssystemer. Du lærer også om forskjellen på energi og effekt og hvordan effekt fra vannkraftverk blir viktigere for fleksibel styring av strømproduksjonen når mer vind- og solenergi kommer inn på nettet. De forteller om vannkraftsmagasiner som store og viktige batteri for sikker strømforsyning, men også om miljøkonsekvensene. Du får konkrete eksempler som viser hvordan forskning på vannkraft-teknologi skaper viktige effektiviseringsgevinster og hvordan teknologiske fremskritt i andre næringer har overføringsverdi til det modne vannkraftsystemet. Når du lyttet deg gjennom episoden, kan du kanskje selv forklare hva de tre vannkraftturbinene Pelton, Francis og Kaplan er optimalisert for?

 

Podcastserien «Samfunnsverdier fra vannkraft» er et samarbeid mellom Polyteknisk Forening og det europeiske forskningsprosjektet HydroFlex. Gjennom episodene får du høre samtaler med ulike mennesker som alle jobber med vannkraft på den ene eller andre måten. De deler innsikt, adresserer dilemmaer og gir inspirasjon til utviklingen. Vannkraften har vært ryggraden i det norske energisystemet i over 100 år. Men nå står vannkraften ovenfor et veiskille. Mange anlegg trenger modernisering og oppgradering. Hvordan kan forskning bidra når teknologien og anleggene er så gamle som de er? Samtidig foregår det en energirevolusjon i markedet. Ny fornybar energi fases inn, og fossil energi fases ut. Hvilke konsekvenser får dette for den norske og nordiske vannkraften? Hvordan kan vi sikre at samfunnsverdiene som denne rene og fornybare ressursen har bidratt med i over 100 år, ikke forringes? Gjør deg klar til en kraftprat!

More episodes

View all episodes

 • 455. #PolyPod: Europas største forekomst av sjeldne jordarter

  25:18
  Hva betyr forekomsten på Fensfeltet i Telemark for det grønne skiftet, for forsyningssikkerhet og for digitalisering? Hva er avveiningene mellom lokal natur og globalt klima? Hvor stor kan norsk mineralnæring med ny teknologi bli? Lytt til samtalen mellom: Alf Reistad, CEO, Rare Earths Norway Mette Vågnes Eriksen, generalsekretær, i Polyteknisk Forening I denne episoden lærer du om omfanget og betydningen av Europas største forekomst av kritiske mineraler, som ligger i Telemark. Du får praktiske eksempler på ny teknologi og nye prosesser for ansvarlig mineralutvinning med tilhørende avbøtende tiltak lokalt. Du hører også om historien for mineralvirksomheten og om de store mulighetene fremover for ny norsk gruveindustri. Litt uvanlig, så får du oppfordringen om å glemme alt du tidligere har hørt.
 • 454. #PolyPod: Gassifisering, den gløymte teknologien

  40:11
  Kva er gassifisering, kva er potensialet til gassifisering og korleis kan det drivast med ein sirkulærøkonomisk modell? Dette er noko av de me får svar på i denne episoden. Lytt til samtalen mellom:  Jarle Skeidsvoll, Spesialrådgiver, NORCE – Norwegian Research Centre Elise Svedal Nilssen, CFO, direktøt, Strategy & M&A, Mana Kjetil Hauge, Senior Rådgiver, Equinor Adis Adis Cengic, styreleiar, PF berekraft, direktør rein energi, Mana Full Sirkel av #Polypod, er ein podcast som gir deg eit overblikk og djuppdykk i tema innan sirkulærøkonomi slek at me betre skal forstå potensialet i dette systemet, der ressursar utnyttast smartare, lengre og betre. 
 • 453. #PolyPod: Explain for me AI

  55:37
  Er du nysgjerrig på hva AI egentlig er, og hvordan det vil påvirke livene våre? Lurer du på hvordan denne teknologien vil endre måten vi arbeider, lærer og kommuniserer på? Vil du vite hvordan du kan være proaktiv i møte med denne transformasjonen av samfunnet vårt?Lytt til samtalen mellom: Silvija Seres, matematiker, investor, rådgiver, tidligere president i Polyteknisk Forening og forfatter av Explain for me AI Carla Janaina Ferreira, hovedforsker, DEI, AI & Risk, DNV Anna Olsson, Chief Commercial Officer & Co-founder, Intelecy Torgeir Waterhouse, Founder and Partner, Otte Mette Vågnes Eriksen, generalsekretær, Polyteknisk Forening I denne episoden hører du samtalen fra lanseringen av boken «Explain for me AI» av Silvija Seres. I Polyteknisk Forenings bokbad-serie, #PolyBok, får du et nært møte med forfatterne bak nyutgivelser og annen aktuell sakprosa. Med utgangspunkt i forfatternes bøker, åpner vi opp for den ærlige og uredde samtalen om dagens viktigste temaer. 
 • 452. #PolyPod: Hva har ledende redaktører på hjertet?

  44:35
  Hva skulle ledende redaktører gjerne ha tatt opp og hva har de på hjertet der politikk, teknologi og næringsliv møtes? Lytt til samtalen fra sommeravslutningen i Polyteknisk Forening med:Frithjof Jacobsen, politisk redaktør, DN – og verdens mest musikalske redaktør, som også vet å synge sitt budskap Veslemøy Østrem, sjefredaktør, Altinget – og gründer og årets nyskaper da hun ledet avsløringene av Panama Papers Torbjørn Røe Isaksen, samfunnsredaktør i E24 – og den statsråden med tunga mest rett i munnen, og i egen munn I denne episoden får du et fornøyelig politisk skråblikk på alt fra politikernes relevans for unge og gamle, via fotball og EU til skandaler og egne feilvurderinger. 
 • 451. #PolyPod: Køordning for tilknytning til strømnett: Funker det?

  55:56
  Tilgang til elektrisk kraft er en sentral forutsetning for det grønne skiftet og den økonomiske veksten i Norge. I dag er det ikke nok kapasitet i strømnettet til alle som ønsker å produsere eller bruke strøm. Står vi i fare for å gå glipp av viktige samfunnsbyggende prosjekter? Finnes det alternative rettferdige vurderingskriterier?Lytt til samtalen mellom:Sverre Gotaas, administrerende direktør, Herøya Industripark og direksjonsmedlem, Polyteknisk ForeningJon Gravråk, administrerende direktør, Bulk og direksjonsmedlem, Polyteknisk ForeningChristine Kaaløy, næringspolitisk rådgiver, Fornybar NorgeStein Øvstebø, leder Kraftsystemer, Nett & Konsesjoner, Hydro og leder av Infrastrukturutvalget, Norsk IndustriAlis Helene Tefre, VP Strategy, Equinor og styremedlem i PF EnergiI denne episoden lærer du om utfordringene knyttet til tilgangen til elektrisk kraft i Norge, spesielt i forbindelse med det grønne skiftet og økonomisk vekst. Vi diskuterer hvordan dagens kriterier for vurdering av tilknytningssøknader til strømnettet, som tidspunkt for søknad og modenhet, ofte ikke reflekterer samfunnsnytten, som lokal verdiskaping og karbonkutt. Du hører om risikoen for å miste viktige samfunnsbyggende prosjekter og får forslag bedre vurderingskriterier. Dette åpner for en bredere diskusjon om hvordan energipolitikken kan tilpasses for å støtte samfunnsbyggende og miljøvennlige prosjekter.
 • 450. #PolyPod: Hva kan demokratisk eierskap tilføre norsk næringsliv?

  27:21
  Hva er de nyeste funnene angående ansatte-eide bedrifter og samvirker i Norge?  Lytt til samtalen mellom:  Vigdis Mathisen, forbundsleder, Finansforbundet Hilde Wisløff Nagell, rådgiver, Tankesmien Agenda Per Fredrik Forsberg Johnsen, seniorøkonom, Menon Econmics Rasmus Bøgh Holmen, partner, Vista Analyse og styreleder, PF Samfunnsøkonomi I denne episoden lærer du om hva demokratisk eierskap er og du hører om de nyeste funnene angående ansatte-eide bedrifter og samvirker i Norge. Du lærer også om om hva eierskapsdebatten dreier seg om hvorfor den er så polarisert.  Og om hvilken eierskapsform har vist seg å være mest lønnsom.  
 • 449. #PolyPod: Hvordan jobber valgkomiteene og hvordan blir man relevant som styremedlem?

  28:40
  Hva er de første stegene man bør ta hvis man ønsker seg styreverv? Trenger man en egen styre-CV? Er ledererfaring nødvendig for å sitte i et styre? Alle sier at man må finne ut hva man kan bidra med. Hva innebærer egentlig dette? Lytt til samtalen mellom: Otto Søberg, leder i valgkomiteen i Yara Martin Sletten, styrerekrutterer i Assessit og medlem av valgkomiteen i DNT Oslo og omegn Janne Log, daglig leder, Samvirkene, styreleder i PF Styrenettverk I denne episoden lærer du om prosessen og årshjulet som valgkomiteene følger. Du får innsikt i hvordan valgkomiteene arbeider, fra å identifisere kandidater til å gjennomføre intervjuer og vurdere kompetanse. Det diskuteres også hvordan og når profesjonell hjelp benyttes for å sikre en objektiv og grundig vurdering av potensielle styremedlemmer. Videre utforsker vi hva som kreves for å bli vurdert for et styreverv. Du får praktiske råd om hvordan man kan komme i gang, inkludert viktigheten av å ha en oppdatert styre-CV og hvordan man kan kartlegge hva man kan bidra med i en styreposisjon. 
 • 448. #PolyPod: Klimakrise og naturkrise – kan vi håndtere begge samtidig?

  20:07
  Verden står i en klimakrise, og samtidig varsles det også om en naturkrise. Menneskelig aktivitet varmer opp verden. Samtidig fortrenger dagens forbruk store naturarealer. Hvilken krise skal vi løse først, og kan vi egentlig velge? Lytt til samtalen mellom:  Bård Tufte Johansen, programleder i «Oppsynsmannen», NRK Kristin Halvorsen, direktør i CICERO Senter for klimaforskning Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet Sofie Høgestøl, førsteamanuensis, det juridiske fakultet, UiO, leder samtalenI denne episoden er du med på Statkraftkonferansen 2024 og du lærer om forholdet mellom klimakrise og naturkrise. Du får også inspirasjon til hvordan de begge må og kan håndteres.
 • 447. #PolyPod: Hvordan sikre bærekraftig utvikling i nordområdene?

  20:21
  I en tid preget av uro og grønn omstilling er utviklingen i nordområdene høyt på agendaen. Mens deler av Nord-Sverige opplever befolkningsvekst knyttet til industrisatsinger, strever Nord-Norge med å få til det samme. Hvordan påvirker utviklingen i nordområdene en region som trenger mer kraft, men som også er vant til kraftoverskudd og lave kraftpriser? Lytt til samtalen mellom:  Torgeir Knag Fylkesnes, stortingsrepresentant for Troms (SV)Sigurd K. Rafaelsen, stortingsrepresentant for Finnmark (Ap)Bård L. Thorheim, stortingsrepresentant for Nordland (H)   Sofie Høgestøl, førsteamanuensis, det juridiske fakultet, UiO, leder samtalenI denne episoden er du med på Statkraftkonferansen 2024 og du lærer blant annet om sikkerhetspolitikk, industriutvikling og lokal motstand mot nedbygging av natur og inngrep i samiske interesser.