#PolyPod

del

#PolyPod: AI og digital omstilling på tvers

Ep. 135
Episode 1: 


Kunstig intelligens (AI) og digital omstilling får stadig høyere relevans uavhengig av bransje og sektor. Men hvordan jobber næringsliv, offentlig sektor og akademia sammen om denne omstillingen? Cluster for Applied AI ble i 2019 etablert som Norges første næringsklynge for anvendt AI, og som et partnerskap mellom Smart Innovation Norway, Institutt for Energiteknikk (IFE), eSmart Systems og Høyskolen i Østfold, sitter denne klyngen på svar til mange slike spørsmål. I denne episoden befinner vi oss i Halden, på åpningen av Cluster for Applied AI’s nysatsing: AI-klinikken. Du vil lære om hva AI-klinikken er, hvordan deres samarbeid på tvers av sektor og bransje fungerer i praksis, og også hva status på digital omstilling og AI er i dag.  

Lytt til samtalen mellom: 

  • Tomas Nordlander, forskningsdirektør for Institutt for Energiteknikk (IFE) og leder av styringsgruppen for Cluster for Applied AI 
  • Eli Haugerud, leder for klyngeavdelingen i Smart Innovation Norway og klyngeleder for NCE Smart Energy Markets 
  • Elise Anthonisen, programsjef i Polyteknisk Forening  

Dette er den første av tre episoder fra lanseringen av AI-klinikken i Halden. I den andre episoden fokuseres det i større grad på AI’s mulighetsrom, samt konkrete problemstillinger og løsninger knyttet til omstilling. I episode 3 møter du tre studenter som snakker om sitt forhold til kunstig intelligens og digital omstilling.

Flere episoder