#PolyPod

del

#PolyPod - Full sirkel: Hva betyr den første nasjonale strategien for en grønn sirkulær økonomi?

Ep. 103

PF Bærekrafts serie «Full sirkel» tar deg med på en reise i det sirkulære landskapet med engasjerte og kunnskapsrike guider. Denne 12. episoden handler om den nye nasjonale strategien for en grønn, sirkulær økonomi. Hvorfor er det viktig at strategien er lansert og hva vil den bety i praksis?

Lytt til samtalen mellom:

  • Thomas Mørch, direktør for innovasjon og bærekraft i Norsk Gjenvinning
  • Brita Staal, klimastrateg i SALT, president i POW Europa og styreleder i Climate Point
  • Camilla Gramstad, Leder for bærekraft i Elkjøp Nordic
  • Ida Pernille Hatlebrekke, Head of Climate and Environment i Møller Mobility Group og styreleder i PF Bærekraft

I denne episoden lærer du om «Nasjonal strategi for ein grøn, sirkulær økonomi», som ble lagt frem av statsministeren og klima- og miljøministeren på Herøya i juni. Hele syv departementer har samarbeidet om strategien og flere innspillsrunder fra næringslivet, interesseorganisasjoner og forskningsmiljø ligger til grunn. Du hører om hvordan strategien legger seg tett opp til EUs Green Deal og Circular Economy Action Plan. Du hører også om bakgrunnen fra regjeringen Solbergs Granavolden-plattformen i 2019 om at Norge skal bli et foregangsland på sirkulær økonomi. Deltagerne gir deg et ærlig blikk på strategien og tar for seg dokumentets relevans for fart og retning i arbeidet med sirkulær omstilling i Norge. Var det eureka-øyeblikket samtlige har ventet på?

I «Full sirkel»-serien hører du fra folk som jobber konkret med sirkulærøkonomiske løsninger fra ulike innfallsvinkler. Her får du innsikt og inspirasjon fra eksperter, ledere, entreprenører og forskere som diskuterer utvikling, trender og tematikk – som helt enkelt handler om hvordan vi kan utnytte ressursene våre smartere, bedre og lengre. Så håper vi du vil ta diskusjonen videre – og lykkes med det du gjør – i dine sirkler.

Flere episoder

8/27/2021

#PolyPod: Forskningsfronten for teknisk utvikling av vannkraften

Ep. 128
PF Energis serie «Samfunnsverdier fra vannkraft» gir deg kunnskap om hvordan den norske vannkraften er ryggraden i det norske kraftsystemet og hvordan vannkraften kan videreutvikles for å fortsette å skape store samfunnsverdier. I denne episoden får du et innblikk i teknisk utvikling og muligheter for vannkraften i fremtidens nordiske kraftsystem.Lytt til samtalen mellom:•Ole Gunnar Dahlhaug, Professor, NTNU og Chair, General Assembly, HydroFlex•Urban Lundin, Professor, Uppsala Universitet og Lead WP Flexibility of Generator and Converter, HydroFlex•Tone Knudsen, R&D Hydropower Manager, Statkraft og styremedlem i PF EnergiI denne episoden lærer du om det grunnleggende i hvordan kraft produseres fra vann og om teknisk og stedsspesifikk skreddersøm av ulike typer vannkraftssystemer. Du lærer også om forskjellen på energi og effekt og hvordan effekt fra vannkraftverk blir viktigere for fleksibel styring av strømproduksjonen når mer vind- og solenergi kommer inn på nettet. De forteller om vannkraftsmagasiner som store og viktige batteri for sikker strømforsyning, men også om miljøkonsekvensene. Du får konkrete eksempler som viser hvordan forskning på vannkraft-teknologi skaper viktige effektiviseringsgevinster og hvordan teknologiske fremskritt i andre næringer har overføringsverdi til det modne vannkraftsystemet. Når du lyttet deg gjennom episoden, kan du kanskje selv forklare hva de tre vannkraftturbinene Pelton, Francis og Kaplan er optimalisert for?Podcastserien «Samfunnsverdier fra vannkraft» er et samarbeid mellom Polyteknisk Forening og det europeiske forskningsprosjektet HydroFlex. Gjennom episodene får du høre samtaler med ulike mennesker som alle jobber med vannkraft på den ene eller andre måten. De deler innsikt, adresserer dilemmaer og gir inspirasjon til utviklingen. Vannkraften har vært ryggraden i det norske energisystemet i over 100 år. Men nå står vannkraften ovenfor et veiskille. Mange anlegg trenger modernisering og oppgradering. Hvordan kan forskning bidra når teknologien og anleggene er så gamle som de er? Samtidig foregår det en energirevolusjon i markedet. Ny fornybar energi fases inn, og fossil energi fases ut. Hvilke konsekvenser får dette for den norske og nordiske vannkraften? Hvordan kan vi sikre at samfunnsverdiene som denne rene og fornybare ressursen har bidratt med i over 100 år, ikke forringes? Gjør deg klar til en kraftprat!