Share

cover art for #PolyPod - Full Sirkel: Hvordan kan gjenbrukte tekstiler få nytt liv?

#PolyPod

#PolyPod - Full Sirkel: Hvordan kan gjenbrukte tekstiler få nytt liv?

Ep. 304

Nordmenn ligger på forbrukstoppen i Europa og konsumerer rundt 80.000 tonn tekstiler hvert år. Kun 1-3 % av dette gjenbrukes eller gjenvinnes i Norge, mens mesteparten av de innsamlede brukte tekstilene blir eksportert for sortering, gjenbruk og gjenvinning i andre land. Hva skjer når de brukte tekstilene fortsetter sin reise på globale gjenbruksmarkeder? og hvordan kan vi sikre at det ikke ender opp som miljøskadelig avfall i Chile eller Ghana? Kan gjenbruk bli et obligatorisk stoppested før gjenvinning? 

Lytt til samtalen mellom:  

 • Kristin Voll, daglig leder for Røde Kors Tøy og Tekstil AS 
 • Kristine Berg, sustainability manager, TOMRA og styremedlem, PF Bærekraft
 • Ida Hatlebrekke, leder for klima og miljø, Møller Mobility Group og styremedlem, PF Bærekraft 

I denne episoden lærer du om tekstilflokens mange utfordringer og mulige løsninger. Du lærer om hvordan innsamlingen av tekstil er organisert i Norge og om verdikjeden til tekstilene. Om gjenbruk er bedre enn gjenvinning og om hvilke virkemidler man kan ta i bruk for et sirkulært kretsløp.

More episodes

View all episodes

 • 452. #PolyPod: Hva har ledende redaktører på hjertet?

  44:35
  Hva skulle ledende redaktører gjerne ha tatt opp og hva har de på hjertet der politikk, teknologi og næringsliv møtes? Lytt til samtalen fra sommeravslutningen i Polyteknisk Forening med:Frithjof Jacobsen, politisk redaktør, DN – og verdens mest musikalske redaktør, som også vet å synge sitt budskap Veslemøy Østrem, sjefredaktør, Altinget – og gründer og årets nyskaper da hun ledet avsløringene av Panama Papers Torbjørn Røe Isaksen, samfunnsredaktør i E24 – og den statsråden med tunga mest rett i munnen, og i egen munn I denne episoden får du et fornøyelig politisk skråblikk på alt fra politikernes relevans for unge og gamle, via fotball og EU til skandaler og egne feilvurderinger. 
 • 451. #PolyPod: Køordning for tilknytning til strømnett: Funker det?

  55:56
  Tilgang til elektrisk kraft er en sentral forutsetning for det grønne skiftet og den økonomiske veksten i Norge. I dag er det ikke nok kapasitet i strømnettet til alle som ønsker å produsere eller bruke strøm. Står vi i fare for å gå glipp av viktige samfunnsbyggende prosjekter? Finnes det alternative rettferdige vurderingskriterier?Lytt til samtalen mellom:Sverre Gotaas, administrerende direktør, Herøya Industripark og direksjonsmedlem, Polyteknisk ForeningJon Gravråk, administrerende direktør, Bulk og direksjonsmedlem, Polyteknisk ForeningChristine Kaaløy, næringspolitisk rådgiver, Fornybar NorgeStein Øvstebø, leder Kraftsystemer, Nett & Konsesjoner, Hydro og leder av Infrastrukturutvalget, Norsk IndustriAlis Helene Tefre, VP Strategy, Equinor og styremedlem i PF EnergiI denne episoden lærer du om utfordringene knyttet til tilgangen til elektrisk kraft i Norge, spesielt i forbindelse med det grønne skiftet og økonomisk vekst. Vi diskuterer hvordan dagens kriterier for vurdering av tilknytningssøknader til strømnettet, som tidspunkt for søknad og modenhet, ofte ikke reflekterer samfunnsnytten, som lokal verdiskaping og karbonkutt. Du hører om risikoen for å miste viktige samfunnsbyggende prosjekter og får forslag bedre vurderingskriterier. Dette åpner for en bredere diskusjon om hvordan energipolitikken kan tilpasses for å støtte samfunnsbyggende og miljøvennlige prosjekter.
 • 450. #PolyPod: Hva kan demokratisk eierskap tilføre norsk næringsliv?

  27:21
  Hva er de nyeste funnene angående ansatte-eide bedrifter og samvirker i Norge?  Lytt til samtalen mellom:  Vigdis Mathisen, forbundsleder, Finansforbundet Hilde Wisløff Nagell, rådgiver, Tankesmien Agenda Per Fredrik Forsberg Johnsen, seniorøkonom, Menon Econmics Rasmus Bøgh Holmen, partner, Vista Analyse og styreleder, PF Samfunnsøkonomi I denne episoden lærer du om hva demokratisk eierskap er og du hører om de nyeste funnene angående ansatte-eide bedrifter og samvirker i Norge. Du lærer også om om hva eierskapsdebatten dreier seg om hvorfor den er så polarisert.  Og om hvilken eierskapsform har vist seg å være mest lønnsom.  
 • 449. #PolyPod: Hvordan jobber valgkomiteene og hvordan blir man relevant som styremedlem?

  28:40
  Hva er de første stegene man bør ta hvis man ønsker seg styreverv? Trenger man en egen styre-CV? Er ledererfaring nødvendig for å sitte i et styre? Alle sier at man må finne ut hva man kan bidra med. Hva innebærer egentlig dette? Lytt til samtalen mellom: Otto Søberg, leder i valgkomiteen i Yara Martin Sletten, styrerekrutterer i Assessit og medlem av valgkomiteen i DNT Oslo og omegn Janne Log, daglig leder, Samvirkene, styreleder i PF Styrenettverk I denne episoden lærer du om prosessen og årshjulet som valgkomiteene følger. Du får innsikt i hvordan valgkomiteene arbeider, fra å identifisere kandidater til å gjennomføre intervjuer og vurdere kompetanse. Det diskuteres også hvordan og når profesjonell hjelp benyttes for å sikre en objektiv og grundig vurdering av potensielle styremedlemmer. Videre utforsker vi hva som kreves for å bli vurdert for et styreverv. Du får praktiske råd om hvordan man kan komme i gang, inkludert viktigheten av å ha en oppdatert styre-CV og hvordan man kan kartlegge hva man kan bidra med i en styreposisjon. 
 • 448. #PolyPod: Klimakrise og naturkrise – kan vi håndtere begge samtidig?

  20:07
  Verden står i en klimakrise, og samtidig varsles det også om en naturkrise. Menneskelig aktivitet varmer opp verden. Samtidig fortrenger dagens forbruk store naturarealer. Hvilken krise skal vi løse først, og kan vi egentlig velge? Lytt til samtalen mellom:  Bård Tufte Johansen, programleder i «Oppsynsmannen», NRK Kristin Halvorsen, direktør i CICERO Senter for klimaforskning Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet Sofie Høgestøl, førsteamanuensis, det juridiske fakultet, UiO, leder samtalenI denne episoden er du med på Statkraftkonferansen 2024 og du lærer om forholdet mellom klimakrise og naturkrise. Du får også inspirasjon til hvordan de begge må og kan håndteres.
 • 447. #PolyPod: Hvordan sikre bærekraftig utvikling i nordområdene?

  20:21
  I en tid preget av uro og grønn omstilling er utviklingen i nordområdene høyt på agendaen. Mens deler av Nord-Sverige opplever befolkningsvekst knyttet til industrisatsinger, strever Nord-Norge med å få til det samme. Hvordan påvirker utviklingen i nordområdene en region som trenger mer kraft, men som også er vant til kraftoverskudd og lave kraftpriser? Lytt til samtalen mellom:  Torgeir Knag Fylkesnes, stortingsrepresentant for Troms (SV)Sigurd K. Rafaelsen, stortingsrepresentant for Finnmark (Ap)Bård L. Thorheim, stortingsrepresentant for Nordland (H)   Sofie Høgestøl, førsteamanuensis, det juridiske fakultet, UiO, leder samtalenI denne episoden er du med på Statkraftkonferansen 2024 og du lærer blant annet om sikkerhetspolitikk, industriutvikling og lokal motstand mot nedbygging av natur og inngrep i samiske interesser.   
 • 446. #PolyPod: Forskning funker faktisk for sikkerhet og beredskap

  19:49
  Hvorfor og hvordan funker forskning? Hva endres med kunstig intelligens for forskning på sikkerhet og beredskap? Det er viktig at det ligger kunnskap til grunn for at vi skal kunne ta gode avgjørelser når viktige samfunnsoppdrag skal løses. Dette er en podkast om at forskning faktisk funker, med eksempler og muligheter for verdiskaping for samfunnet og næringsliv. Lytt til samtalen mellom:Anne Strømmen Lycke, administrerende direktør, NORSAR og styreleder, Forskningsinstituttenes fellesarena  Line Eikvil, forskningssjef, Norsk Regnesentral Anja Valstad Magnussen, podkastredaktør, Polyteknisk Forening I denne episoden lærer du om hvordan forskning bidrar til gode løsninger når det kommer til beredskapsutfordringer som flom, skred og annet ekstremvær, hvordan vi kan overvåke atomprøvesprengninger og på hvilken måte kunstig intelligens kan bidra til et sikrere og mer robust samfunn. Du lærer om hvordan kunstig intelligens faktisk fungerer fra de som har holdt på med det i mange år, og om hvordan fiberteknologi kanskje kan bidra til bedre geopolitiske forhold."#PolyPod: Forskning funker faktisk" er i samarbeid med Forskningsinstituttenes fellesarena.
 • 445. #PolyPod: Forskning funker faktisk for klima og natur

  37:41
  Hvorfor og hvordan funker forskning? Hva endres med kunstig intelligens for forskning på klima og natur? Det er viktig at det ligger kunnskap til grunn for at vi skal kunne ta gode avgjørelser når viktige samfunnsoppdrag skal løses. Dette er en podkast om at forskning faktisk funker, med eksempler og muligheter for verdiskaping for samfunnet og næringsliv. Lytt til samtalen mellom: Kristin Halvorsen, CEO, CICERO Norunn Sæther Myklebust, CEO, NINA Anja Valstad Magnussen, podkastredaktør, Polyteknisk Forening I denne episoden lærer du om hvordan forskning bidrar til gode løsninger når det kommer til klimatilpasning for fremtiden. Hvordan kunstig intelligens kan hjelpe oss med å bevare naturen, men om at det også er viktig å ta på seg gummistøvlene å være fysisk til stedet i felt. Vi diskuterer også om klimaforskning kan misbrukes til grønnvasking."#PolyPod: Forskning funker faktisk" er i samarbeid med Forskningsinstituttenes fellesarena.
 • 444. #PolyPod: Hvordan går det egentlig med rekrutteringen av kvinner inn i styrene?

  27:02
  Hvordan går det egentlig med rekrutteringen av kvinner til styrene etter den nye loven om kjønnsmangfold?Lytt til samtalen mellom:Hilde Lekven, Managing Partner, Agile InterimLine Hestvik, styremedlem med bred internasjonal erfaring, styremedlem, FremtindJanne Log, daglig leder, Samvirkene og styreleder, PF StyrenettverkI denne episoden lærer du om hvordan den nye loven gir økt etterspørsel etter kvinnelige styremedlemmer, utfordringer med å finne de rette kandidatene, og om hvordan rekrutteringsbransjen håndterer de nye kravene. Du får og innsikt i forskjellene mellom å sitte i et styre i Norge kontra internasjonalt, og viktigheten av kompetanseutveksling mellom styrer på tvers av sektorer. Vi diskuterer hvorfor du ikke nødvendigvis trenger å melde deg på styrekurs for å bli et godt styremedlem. Og eksperter gir verdifulle råd til de som ønsker styreverv og hvordan vi kan sikre både kompetanse og mangfold i styrene fremover.