Share

cover art for #PolyPod: Å ville og våge med grønn styrekompetanse

#PolyPod

#PolyPod: Å ville og våge med grønn styrekompetanse

Ep. 296


 • Jannicke Gerner Bjerkås, Director CCS and Carbon Markets, Hafslund Oslo Celsio, 1 styreverv i norsk næringsliv og styremedlem i PF CO2-håndtering 
 • Birgit Liodden, Chief Mermaid, TOOL, 17 styreverv og roller i norsk næringsliv og direksjonsmedlem i Polyteknisk Forening 
 • Mette Vågnes Eriksen, generalsekretær, Polyteknisk Forening, 7 styreverv og roller i norsk næringsliv, leder panelsamtalen 

I denne episoden lærer du om grønn kompetanse i styrerommet fra kvinner med lang erfaring fra ulike styreverv.

More episodes

View all episodes

 • 449. #PolyPod: Hvordan jobber valgkomiteene og hvordan blir man relevant som styremedlem?

  28:40
  Hva er de første stegene man bør ta hvis man ønsker seg styreverv? Trenger man en egen styre-CV? Er ledererfaring nødvendig for å sitte i et styre? Alle sier at man må finne ut hva man kan bidra med. Hva innebærer egentlig dette? Lytt til samtalen mellom: Otto Søberg, leder i valgkomiteen i Yara Martin Sletten, styrerekrutterer i Assessit og medlem av valgkomiteen i DNT Oslo og omegn Janne Log, daglig leder, Samvirkene, styreleder i PF Styrenettverk I denne episoden lærer du om prosessen og årshjulet som valgkomiteene følger. Du får innsikt i hvordan valgkomiteene arbeider, fra å identifisere kandidater til å gjennomføre intervjuer og vurdere kompetanse. Det diskuteres også hvordan og når profesjonell hjelp benyttes for å sikre en objektiv og grundig vurdering av potensielle styremedlemmer. Videre utforsker vi hva som kreves for å bli vurdert for et styreverv. Du får praktiske råd om hvordan man kan komme i gang, inkludert viktigheten av å ha en oppdatert styre-CV og hvordan man kan kartlegge hva man kan bidra med i en styreposisjon. 
 • 448. #PolyPod: Klimakrise og naturkrise – kan vi håndtere begge samtidig?

  20:07
  Verden står i en klimakrise, og samtidig varsles det også om en naturkrise. Menneskelig aktivitet varmer opp verden. Samtidig fortrenger dagens forbruk store naturarealer. Hvilken krise skal vi løse først, og kan vi egentlig velge? Lytt til samtalen mellom:  Bård Tufte Johansen, programleder i «Oppsynsmannen», NRK Kristin Halvorsen, direktør i CICERO Senter for klimaforskning Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet Sofie Høgestøl, førsteamanuensis, det juridiske fakultet, UiO, leder samtalenI denne episoden er du med på Statkraftkonferansen 2024 og du lærer om forholdet mellom klimakrise og naturkrise. Du får også inspirasjon til hvordan de begge må og kan håndteres.
 • 447. #PolyPod: Hvordan sikre bærekraftig utvikling i nordområdene?

  20:21
  I en tid preget av uro og grønn omstilling er utviklingen i nordområdene høyt på agendaen. Mens deler av Nord-Sverige opplever befolkningsvekst knyttet til industrisatsinger, strever Nord-Norge med å få til det samme. Hvordan påvirker utviklingen i nordområdene en region som trenger mer kraft, men som også er vant til kraftoverskudd og lave kraftpriser? Lytt til samtalen mellom:  Torgeir Knag Fylkesnes, stortingsrepresentant for Troms (SV)Sigurd K. Rafaelsen, stortingsrepresentant for Finnmark (Ap)Bård L. Thorheim, stortingsrepresentant for Nordland (H)   Sofie Høgestøl, førsteamanuensis, det juridiske fakultet, UiO, leder samtalenI denne episoden er du med på Statkraftkonferansen 2024 og du lærer blant annet om sikkerhetspolitikk, industriutvikling og lokal motstand mot nedbygging av natur og inngrep i samiske interesser.   
 • 446. #PolyPod: Forskning funker faktisk for sikkerhet og beredskap

  19:49
  Hvorfor og hvordan funker forskning? Hva endres med kunstig intelligens for forskning på sikkerhet og beredskap? Det er viktig at det ligger kunnskap til grunn for at vi skal kunne ta gode avgjørelser når viktige samfunnsoppdrag skal løses. Dette er en podkast om at forskning faktisk funker, med eksempler og muligheter for verdiskaping for samfunnet og næringsliv. Lytt til samtalen mellom:Anne Strømmen Lycke, administrerende direktør, NORSAR og styreleder, Forskningsinstituttenes fellesarena  Line Eikvil, forskningssjef, Norsk Regnesentral Anja Valstad Magnussen, podkastredaktør, Polyteknisk Forening I denne episoden lærer du om hvordan forskning bidrar til gode løsninger når det kommer til beredskapsutfordringer som flom, skred og annet ekstremvær, hvordan vi kan overvåke atomprøvesprengninger og på hvilken måte kunstig intelligens kan bidra til et sikrere og mer robust samfunn. Du lærer om hvordan kunstig intelligens faktisk fungerer fra de som har holdt på med det i mange år, og om hvordan fiberteknologi kanskje kan bidra til bedre geopolitiske forhold."#PolyPod: Forskning funker faktisk" er i samarbeid med Forskningsinstituttenes fellesarena.
 • 445. #PolyPod: Forskning funker faktisk for klima og natur

  37:41
  Hvorfor og hvordan funker forskning? Hva endres med kunstig intelligens for forskning på klima og natur? Det er viktig at det ligger kunnskap til grunn for at vi skal kunne ta gode avgjørelser når viktige samfunnsoppdrag skal løses. Dette er en podkast om at forskning faktisk funker, med eksempler og muligheter for verdiskaping for samfunnet og næringsliv. Lytt til samtalen mellom: Kristin Halvorsen, CEO, CICERO Norunn Sæther Myklebust, CEO, NINA Anja Valstad Magnussen, podkastredaktør, Polyteknisk Forening I denne episoden lærer du om hvordan forskning bidrar til gode løsninger når det kommer til klimatilpasning for fremtiden. Hvordan kunstig intelligens kan hjelpe oss med å bevare naturen, men om at det også er viktig å ta på seg gummistøvlene å være fysisk til stedet i felt. Vi diskuterer også om klimaforskning kan misbrukes til grønnvasking."#PolyPod: Forskning funker faktisk" er i samarbeid med Forskningsinstituttenes fellesarena.
 • 444. #PolyPod: Hvordan går det egentlig med rekrutteringen av kvinner inn i styrene?

  27:02
  Hvordan går det egentlig med rekrutteringen av kvinner til styrene etter den nye loven om kjønnsmangfold?Lytt til samtalen mellom:Hilde Lekven, Managing Partner, Agile InterimLine Hestvik, styremedlem med bred internasjonal erfaring, styremedlem, FremtindJanne Log, daglig leder, Samvirkene og styreleder, PF StyrenettverkI denne episoden lærer du om hvordan den nye loven gir økt etterspørsel etter kvinnelige styremedlemmer, utfordringer med å finne de rette kandidatene, og om hvordan rekrutteringsbransjen håndterer de nye kravene. Du får og innsikt i forskjellene mellom å sitte i et styre i Norge kontra internasjonalt, og viktigheten av kompetanseutveksling mellom styrer på tvers av sektorer. Vi diskuterer hvorfor du ikke nødvendigvis trenger å melde deg på styrekurs for å bli et godt styremedlem. Og eksperter gir verdifulle råd til de som ønsker styreverv og hvordan vi kan sikre både kompetanse og mangfold i styrene fremover.
 • 443. #PolyPod – Påvirkningskonferansen nachspiel: Hvor slutter virkeligheten og hvor starter fiksjonen?

  28:23
  Hva er det som skiller sanne konspirative og sanne konstruerte narrativer? Hvor slutter virkeligheten og hvor starter fiksjonen? Lytt til samtalen mellom:  Lasse Josephsen, journalistGjermund Stenberg Eriksen, podcaster og serieskaper av Mammon og Furia Anders Romarheim, Institutt for forsvarsstudier, Forsvarets høgskolemed introduksjon fra Eskil Grendahl Sivertsen, spesialrådgiver Cyber-Social Propaganda & Influence, FFI.I denne episoden er du med på Påvirkningskonferansen 2024, som ble arrangert for tredje år på rad som et samarbeid mellom FFI og Forsvarets høgskole. 
 • 442. #PolyPod: En Nasjonal transportplan for fremtiden?

  24:03
  Hva må Nasjonal transportplan, NTP, være for at vi fortsatt skal ha sikker og effektiv mobilitet for personer og gods i et nytt verdensbilde preget av klimaendringer og krig i Europa? Har vi de rette målene og virkemidlene, og gjør vi nok for å nå dem? Lytt til samtalen mellom: Jon-Ivar Nygård, Samferdselsminister (Ap) Trond Helleland, andre nestleder Transport- og kommunikasjonskomiteen (H), Stortinget Liv Kari Skudal Hansteen, administrerende direktør, RIF Aud Hove, nestleder, Hovedstyret, KS Elise Caspersen, fagansvarlig maritim, ZERO og styreleder, PF Samferdsel Den ferske Nasjonal transportplan 2025-2036 skal vedtas av Stortinget før sommeren og i denne episoden hører du den den politiske og faglige diskusjonen med Samferdselsministeren, opposisjonen og fagekspertene. 
 • 441. #PolyPod: Et Gaza-liv: Familien, flukten og det tapte landet

  47:42
  Før Gaza-krigen brøt ut i oktober 2023, var den lille landstripen ved Middelhavet hjemsted for mer enn 2 millioner mennesker. Med krigen ble alle disse livene lagt i ruiner. Hvordan kunne dette skje? Lytt til samtalen mellom:  Marte Heian-Engdal, Midtøsten-ekspert, forsker og historiker, nestleder av hovedstyret, Redd Barna og forfatter av «Et Gaza-liv» Sun Heidi Sæbø, sjefredaktør og administrerende direktør, Morgenbladet I denne episoden hører du samtalen fra lanseringen av boka Et Gaza-liv: Familien, flukten og det tapte landet. Millioner av vanlige liv, levd på et helt uvanlig sted, med ordinære bekymringer og ekstraordinære problemer: I denne boka blir vi bedre kjent med noen av dem. Denne palestinske familiefortellingen tar oss med på reise bakover i tid og forteller om Gazastripens historie som hjem og slagmark i over hundre år, og fram til de dramatiske ukene høsten 2023 – da de måtte flykte for livet. I Polyteknisk Forenings bokbad-serie, #PolyBok, får du et nært møte med forfatterne bak nyutgivelser og annen aktuell sakprosa. Med utgangspunkt i forfatternes bøker, åpner vi opp for den ærlige og uredde samtalen om dagens viktigste temaer.