Personvernpodden

del

Vaktbikkja som bjeffer etter tomme KI-løfter

Season 1, Ep. 5

-Det kan ikke bare være en privatsak om du bryr deg om personvern. For om du gir blanke i personvernet ditt, kan det ha konsekvenser for alle i kontaktlistene dine og alle du kommuniserer med og om. Det sier Marc Rotenberg, direktøren for Center on AI and Digital Policy ved Michael Dukakis Institute. Senteret har tatt rollen som vaktbikkje som vil passe på at alle de fine og personvernvennlige strategiene for kunstig intelligens, som stat etter stat vedtar, ikke bare blir tomme ord.


Marc er gjest i denne episoden av Personvernpodden, der han sammen med Datatilsynets Kari Laumann snakker om veien til en kunstig intelligens som fremmer demokrati og rettferdighet, heller enn å true slike verdier. De snakker om hvordan Datatilsynets regulatoriske sandkasse for ansvarlig kunstig intelligens kan påvirke retningen. Og om at gode slagord og humor overraskende nok er et viktig virkemiddel på veien.

Flere episoder