Personvernpodden

del

Pandemi og personvern

Season 1, Ep. 2

Håndteringen av en smittsom og dødelig pandemi møter vanskelige dilemmaer og avveininger når liv og helse settes opp mot den enkeltes interesse i personvern. Hvordan har egentlig håndteringen av korona påvirket, og vil fortsette å påvirke, nordmenns personvern? 


Dette spørsmålet stiller vi i kontekst av å ha sett flere utviklinger den siste tiden: en hastedigitalisering over hele landet, at politikerne har fått et større handlingsrom til å innføre inngripende tiltak på bekostning av befolkningens friheter, og at vi alle har ny teknologi i lommen - noe som øker myndighetenes og private selskapers overvåkingspotensial betraktelig sammenlignet med tidligere pandemier. Norge var også blant de første landene i Europa til å lansere en smittesporingsapp. 


Vi tar debatten i den andre episoden av Datatilsynets nye podkast. Gjester i studio er direktør Bjørn Erik Thon, samfunnsviter Dag Grytli og juridisk seniorrådgiver og saksbehandler for Datatilsynets kontroll med Smittestopp, Susanne Lie.

Flere episoder