PalestinaPodden

Share

Klimat och miljö

Season 1, Ep. 10

Att klimatkrisen är en rättvisefråga är tydligt i Palestina, där Israels militärockupation påverkar miljön negativt och förvärrar konsekvenserna av klimatförstörelsen. Avsnitt 10 av PalestinaPodden handlar om klimat- och miljörättvisa och varför det måste bli fred – också för miljöns skull.