På Jakt med Svenska Jägareförbundet

Share

1. Är älgen ett hot mot skogsbruket?

Season 1, Ep. 1

I det här avsnittet går vi in på älgen och skogen. Vi diskuterar om älgen verkligen är ett hot mot skogsbruket eller om det är tvärtom.