Share

Orden i eget hus

Internkontroll i kommunene

Tre podkastepisoder fra KS om internkontroll i kommunene. KS har invitert tre erfarne kommunedirektører for å snakke om internkontroll. Over tre episoder reflekterer Trude Andresen fra Øvre Eiker, Rannveig Mogren fra Gau