Share

Nordic Literacy Podkast

en podkast fra Cappelen Damm Akademisk


Latest episode

More episodes

View all episodes

 • 8. Hvilken plass har leseleksen i norskfagets begynneropplæring?

  18:13
  Hvilket tekstarbeid foregår i tilknytning til leseleksen? Dette har Toril Frafjord Hoem og Åse Kari Hansen Wagner undersøkt, og i denne podkastepisoden diskuterer de artikkelen sin med redaktør Arild Michel Bakken.
 • 7. Kan et helhetlig perspektiv på literacy gi dybde til begrepet om lesing som grunnleggende ferdighet?

  15:17
  Redaktør Arild Michel Bakken samtaler med professor Atle Skaftun om å knekke lesekoden, om å få tilgang til teksters mening, og om å bli deltaker i tekstkulturen. På veien besøkes innsikter fra sentrale skikkelser som Vygotskij, Gee og Langer.
 • 6. Back to basics? Discourses of writing in FB groups for teachers

  15:17
  I denna podcast-episod samtalar Gustaf Skar med forskaren Erika Sturk om artikeln ”Back to basics?: Discourses of writing in Facebook groups for teachers” – en undersökning om vad lärare egentligen diskuterar i Facebook-grupper för svensklärare.
 • 5. Hvordan opplever elevene det å lese litteratur i norskfaget?

  17:57
  Redaktør Arild M Bakken samtaler med postdoktor Aslaug Fodstad Gourvennec om fra Universitetet i Stavanger om litteratur og litteraturdidaktikk. Hvordan ser elever tilbake på arbeidet sitt med litterære tekster i videregående skole?
 • 4. Hva er nyttige lærerkommentarer – i følge elevene?

  24:00
  Som i forrige episode er temaet vurdering og lærerkommentarer. I denne episoden av Nordic Literacy Podden snakker redaktør Marte Blikstad-Balas med førsteamanuensis Agnete Bueie fra Universitetet i Sørøst-Norge om artikkelen Bueie har skrevet i NJLR, "Nyttige og mindre nyttige lærerkommentarer - slik elevene ser det". 
 • 3. Respons på elevtekster og vurdering for læring

  20:53
  Redaktør Gustaf Skar fra NTNU har dykket ned i arkivet og funnet frem et av tidsskriftets mest leste artikler. I denne episoden av Nordic Literacy Podden får vi høre førsteamanuensis i norsk ved OsloMet, Harald Eriksen, i en spennende samtale med Gustaf Skar om hva lærerkommentarer og vurdering for læring betyr i norskfaget – og hva elevene selv mener er nyttig