Nord-Norge i verden

En del av kbnn.no

 • 21. Grunnen til grunnrenteskatten

  20:34
  I slutten av mai ble flertallet på Stortinget enige om å innføre 25 prosent grunnrenteskatt på havbruk. Hva er egentlig grunnrenteskatt – og hva blir konsekvensene?Svaret på spørsmålet har banksjef for havnæringer i SpareBank 1 Nord-Norge, Per Martin Olsen. Motstanden mot innføringen av grunnrenteskatten har – naturlig nok – vært stor innenfor havbruksnæringen. Programleder Stein Vidar Loftås tar en prat med administrerende direktør i Ellingsen Seafood, Line Ellingsen.Nord-Norge i verden er produsert av Kunnskapsbanken SpareBank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Programleder er Stein Vidar Loftås. Redaktør er Jeanette Gundersen. Musikken er komponert av Emil Kárlsen.
 • 20. Færre bedrifter bryr seg om klimarisiko

  23:03
  Andelen bedrifter som mener klimarisiko har betydning for de strategiske valgene de gjør faller, og er det laveste som er målt i Forventningsbarometeret for Nord-Norge. Hvorfor er det slik?Programleder Stein Vidar Loftås får besøk i studio av bærekraftsansvarlig i SpareBank 1 Nord-Norge, Ragnhild Dalheim Eriksen. Hun mener utviklingen gir grunn til bekymring.Regiondirektør NHO Arktis, Sigrid Ina Simonsen, mener næringslivet står overfor alvorlige utfordringer, og tror flere bedrifter vil ta hensyn til klimarisiko i årene som kommer.Nord-Norge i verden er produsert av Kunnskapsbanken SpareBank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Programleder er Stein Vidar Loftås. Redaktør er Jeanette Gundersen. Musikken er komponert av Emil Kárlsen.
 • 19. Vil styrke forsvaret i nord

  33:09
  Forsvarskommisjonen har lagt fram sin rapport. Hva betyr det for Nord-Norge? I denne episoden tar programleder Stein Vidar Loftås en prat med Christian Chramer, som er medlem i kommisjonen – og til daglig direktør i Sjømatrådet.– Freden kommer ikke gratis. Noen ganger koster det heldigvis bare penger. Andre ganger koster det liv. Og det er noen som må ta de tøffe valgene for å kunne forsvare vår frihet. Om noen skulle ha råd til det, så er det kanskje akkurat Norge, sier Chramer i episoden.Nord-Norge i verden er produsert av Kunnskapsbanken SpareBank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Programleder er Stein Vidar Loftås. Redaktør er Jeanette Gundersen. Musikken er komponert av Emil Kárlsen.
 • 18. Økt pessimisme i nord

  18:45
  Forventningsbarometer for Nord-Norge 2023 er nå lansert. Barometeret kartlegger framtidsutsiktene til næringslivsledere og ledere i offentlig sektor. Hvordan vurderer bedriftene den økonomiske utviklingen de siste tre månedene – og forventningene 12 måneder frem i tid? Tema er lønnsomhet og investeringsvilje, syn på arbeidsmarkedet, klimarisiko og EU-taksonomien.For å belyse hovedfunnene får programleder Stein Vidar Loftås besøk i studio av seniorrådgiver i Kantar, Amund Bråthen. Byggebransjen opplever krevende tider, og jobber nå med å sikre kontrakter for 2024 og 2025. Administrerende direktør i PEAB Bjørn Bygg, Gro Skaar Knutsen, forteller hvordan bransjen ser på det kommende året. Les forventningsbarometeret her.Du kan også lese alt som blir sagt i denne episoden ord-for-ord. Nord-Norge i verden er produsert av Kunnskapsbanken SpareBank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Programleder er Stein Vidar Loftås. Redaktør er Jeanette Gundersen. Musikken er komponert av Emil Kárlsen.
 • 17. Kjønnsdelte utdanningsvalg består – men hvorfor?

  18:56
  Til tross for en rekke tiltak gjør jenter og gutter fortsatt tradisjonelle utdanningsvalg. Men er det så farlig, da?En ny rapport om kjønnsdelte utdanningsvalg på kbnn.no viser at 85 prosent av alle yrker i Norge enten er kvinne- eller mannsdominerte. Bare 15 prosent av yrkene har en kjønnsfordeling med over 40 prosent for begge kjønn. Og den skjeve kjønnsbalansen i arbeidslivet starter med utdanningsvalg. Men til tross for likestillings- og rekrutteringskampanjer velger gutter og jenter stort sett tradisjonelt. Men hva ligger bak kjønnsdelte utdanningsvalg og hva kan gjøres med det? Programleder Stein Vidar Loftås tar en prat med Marit Aure, instituttleder og professor i sosiologi og kjønnsstudier ved UiT - Norges arktiske universitet. Hun har i en årrekke forsket på blant annet rekruttering, likestilling og kjønnsforskjeller. Fylkesråd for kunnskap og integrering i Troms og Finnmark fylkeskommune, Bjarne Rohde, forteller hvordan fylkeskommunen jobber for å redusere skjevfordelingen på linjer ved fylkets videregående skoler.Du kan lese mer om kjønnsdelte utdanningsvalg her.Nord-Norge i verden er produsert av Kunnskapsbanken SpareBank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Programleder er Stein Vidar Loftås. Redaktør er Jeanette Gundersen. Musikken til podkasten er komponert av Emil Kárlsen.
 • 16. Byggeaktiviteten fortsetter å falle

  22:36
  Byggeaktiviteten i Nord-Norge faller, og er nå på sitt laveste nivå siden 2013. Hvorfor er det slik?Høye byggekostnader og pandemien har bremset boligbyggingen i Norge – men bare litt: I fjor falt den på landsbasis med 1,2 prosent. Samtidig er fallet størst i nord, og i 18 av kommunene i landsdelen var det ingen boligbygging i fjor. Én av disse kommunene er Andøy kommune i Nordland, hvor det ikke har vært igangsatt bygging av nye boliger siden 2019.I denne episoden forteller ordfører i Andøy kommune, Knut Nordmo, hvorfor.Lavere byggeaktivitet rammer også byggenæringen, og sentralt blant disse er Boligprodusentenes Forening. Administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening, Lars Jacob Hiim, sier pilene fortsetter å peke nedover.Les mer om byggeaktiviteten i Nord-Norge her.Nord-Norge i verden er produsert av Kunnskapsbanken SpareBank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Programleder er Stein Vidar Loftås. Redaktør er Jeanette Gundersen. Musikken til podkasten er komponert av Emil Kárlsen.
 • 15. Forventer økende boligpriser i nord

  10:14
  En ny undersøkelse utført av Prognosesenteret for Kunnskapsbanken Nord-Norge gir innsikt i økonomiske fremtidsutsikter, forventninger om boligpriser og boligsituasjonen i Nord-Norge. Resultatene viser blant annet at mer enn hver fjerde husholdning har flytteplaner – og at folk i Nord-Norge forventer vekst i boligprisene. Imidlertid er det store forskjeller mellom regionene og aldersgruppene.I denne episoden forteller Kåre Elnan i Prognosesenteret om hovedfunnene.Programleder er Stein Vidar Loftås.Les hele rapporten om boligsituasjonen i Nord-Norge her.Nord-Norge i verden er produsert av Kunnskapsbanken SpareBank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Programleder er Stein Vidar Loftås. Redaktør er Jeanette Gundersen. Musikken til podkasten er komponert av Emil Kárlsen.
 • 14. Solkraft i Arktis – er det mulig?

  17:51
  Solkraft i Arktis? Er det mer teoretisk mulig enn praktisk? Selv om Nord-Norge og Svalbard har midnattssol i vinterhalvåret, mener forskerne at solkraft er en god energikilde også i nord. Én av forskerne – som mener Nord-Norge ikke må se mørkt på det – er forskningssjef Erik Stensrud Marstein ved Institutt for energiteknikk. Han kaster lys på noen av fordelene og ulempene med solkraft i nord.Svalbard har over 100 døgn med mørketid, men Telenor valgte likevel å satse på solceller da de bygde nytt hovedkontor og datasenter i Longyearbyen. Lederen for Telenor på Svalbard, Christian Skottun, forklarer hvorfor.Programleder er Stein Vidar Loftås.Du kan lese mer om solkraft i Nord-Norge her.Nord-Norge i verden er produsert av Kunnskapsbanken SpareBank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Programleder er Stein Vidar Loftås. Redaktør er Jeanette Gundersen. Musikken til podkasten er komponert av Emil Kárlsen.
 • 13. Lytt til podkast og søk ly om nødvendig

  33:59
  Nord-Norge i verden tar en liten påskepause, og i denne episoden får du gjenhør med noen av høydepunktene hittil i år.Programleder er Stein Vidar Loftås.Nord-Norge i verden er produsert av Kunnskapsbanken SpareBank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Programleder er Stein Vidar Loftås. Redaktør er Jeanette Gundersen. Musikken til podkasten er komponert av Emil Kárlsen.