NB:arrangement

del

Verden og buksene. Et Gunvor Hofmo-fragment

Ep. 200

I juni 1953 ble Gunvor Hofmo innlagt på Gaustad sykehus. Hvordan forholdt psykiatrien seg til at Hofmo forelsket seg i kvinner? I hvilken grad ble homoseksualiteten forstått som en del av sykdomsbildet, noe som skulle kureres? Og hva innebar åpenheten mot kvinner for Hofmo selv? 


Disse spørsmålene danner utgangspunktet for foredraget «Verden og buksene. Et Gunvor Hofmo-fragment». Det dreier seg om én side av Hofmos liv, men også vår felles kultur- og mentalitetshistorie.


Foredrag ved Kaja Schjerven Mollerin

Flere episoder