Share

cover art for 3. Vi sticker hål på myterna kring mikromobilitet

Mobilitetspodden

3. Vi sticker hål på myterna kring mikromobilitet

Season 1, Ep. 3

Mikromobilitet - Ett av de hetaste ämnena inom mobilitetsbranschen som både imponerar med sin smidighet, men som också har fått mycket negativ uppmärksamhet i pressen. I avsnitt tre av Mobilitetspodden sticker vi hål på myterna kring mikromobilitet.


2019 förändrades stadsbilden, som över en natt, då elsparkcyklar fyllde de stora städerna. Leverantörer av mikromobilitet och specifikt elsparkcyklar imponerar med sin kvickhet i utveckling och förändring, både när det gäller den fysiska produkten men även när det kommer till tjänsteutbudet där användarvänlighet ofta har högsta prioritet.


Våra programledare Patrik och Anna tillsammans med gästen Emelie Sjöö diskuterar ämnet och gräver djupare i både för- och nackdelar med dessa elscootrar. De nämner begrepp som geofencing, nudging, freefloating och stationsbaserad mobilitet, lastmile, firstmile och resonerar kring reglering och samarbeten.


Är mikromobilitet ett hälsoproblem eller ett komplement till den redan etablerade kollektivtrafiken? Vad finns det för framtidsutsikter för mikromobiliteten och vilka nya spännande samarbeten växer fram?

 

Avsnittets innehåll

0.00 Programledarna berättar om sina senaste resor med mikromobilitet.

4.49 Vad är mikromobilitet? Geofencing, freefloating och stationsbaserad mobilitet.

10.28 Tillbakablick på 2019 som blev ett revolutionerande år med lansering av elsparkcyklar.

14.12 Reglering

16.07 Elscootrar delar upp allmänheten i två läger. Team Smidighet vs Team nedskräpning.

17.50 Nudging och hållbarhet

22.22 Mikromobilitet täcker sträckor som inte kollektivtrafiken kan nå.

26.14 Smidigheten

28.21 Det individuella ansvaret

32.49 Framtiden för mikromobiliteten. Funktioner, tjänster, leverantörer, ansvar, samarbeten och nya kringliggande produkter.

 

Länkar

Forskningsrapporter:

https://nyhetsrum.folksam.se/sv/files/2020/08/Folksam-Rapport-Elsparkcyklar-aug-2020-1.pdf

https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=52254

https://samferdsel.toi.no/forskning/elsparkesykkelen-og-utfordringene-den-gir-oss-article34309-2205.html

Artiklar:

https://www.breakit.se/artikel/20571/hur-manga-skadar-sig-pa-elsparkcyklar-sannolikt-stort-morkertal

https://fof.se/tidning/2020/2/artikel/kraftig-okning-av-olyckor-med-elsparkcyklar

https://www.nyteknik.se/fordon/rapport-man-skadar-sig-oftare-pa-elsparkcykel-7005120

Robert Aschberg debatterar:

https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/jBdkA0/de-lojliga-elsparkcyklarna-forpestar-vardagen https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/jBP2Jz/problemen-med-elsparkcyklar-ar-storre-an-lojliga-vuxna

App för felparkerad sparkcykel:

https://felsparkerad.se/


Läs mer om IUS innovation här:

iusinnovation.se

 

Följ oss här för fler uppdateringar:

LinkedIn https://www.linkedin.com/company/2516712/

Facebook https://www.facebook.com/iusinnovation

Instagram https://www.instagram.com/iusinnovation/

Youtube https://www.youtube.com/channel/UC6511ciitKpeCKYq2ouhvKw

Podd https://shows.acast.com/mobilitetspodden

More episodes

View all episodes

 • 27. 27. Så här skapar vi fler cyklister!

  51:16
  Mobilitetspodden gästas av Jesper Guiliano från GoVelo och IUS egna cykelexpert Jerome Bout. Med tre personer som alla delar passionen för cykling blir det ett fullspäckat avsnitt med övergripande temat ”Hur får vi fler att cykla?”. Det landar i två listor med konkreta tips för hur staden/kommunen och arbetsgivare kan jobba för att underlätta för cykelpendling och till sist en lista för hur privatpersoner kan ta steget till att välja cykel som transportslag.7 tips på hur staden/kommunen kan underlätta för att få fler att cykla- Ta fram en cykelstrategi, ge mandat och agera därefter- Se till att cykelbanor underhålls året runt, även viktigt med snöröjning- Medskapande med cyklister och invånare- Subventioner för cykelköp och service- Sänk hastighetsbegränsningen inne i städer- Skapa bilfria zoner eller bilfria perioder- Skapa trygghet med säker cykelparkering och gent cykelnät5 tips på hur arbetsgivaren kan underlätta för att få fler att cykla- Uppmuntra cykling genom nudging- Ha avtal med cykelleverantörer. Erbjuda förmåncykel, cykelverkstad- Skapa trygg cykelparkering- Använda tips och samtal som styrka för att uppmuntra varandra- Begränsa för bilen3 tips för privatpersonen- Börja i den enkla resan och bygg en vana- Gör research för att hitta snabba, vackra eller smidiga vägar med cykel -Hitta ekonomiska skälInnehåll00:00 Intro mobilitetspodden01:43 Gäst Jesper Djuliano och Govelo05:15 Dagens tema : Hur kan vi få fler att cykla06:16 Staden28:55 Arbetsgivaren38:27 Privatpersonen45:27 Våra personliga favoriter49:41 Frihamnsdagarna50:32 TackLäs mer om IUS innovation här:iusinnovation.se Följ oss här för fler uppdateringar:LinkedIn https://www.linkedin.com/company/2516712/Facebook https://www.facebook.com/iusinnovationInstagram https://www.instagram.com/iusinnovation/Youtube https://www.youtube.com/channel/UC6511ciitKpeCKYq2ouhvKwPodd https://shows.acast.com/mobilitetspodden
 • 26. 26. Bildelningens roll i ett hållbart samhälle

  46:25
  I dagens avsnitt har vi bjudit in Mathias Holst från Lynk & Co för att diskutera bildelning och hur användningen av bilen kommer att påverkas i framtiden.   Mathias berättar om Lynk & Co och hur deras affärsmodell ska bidra till mer effektiv användning av resurser där privata bilar används i stället för att stå still – något som de idag gör under majoriteten av dygnet. Enligt mätningar så står den privata bilen stilla 95% av ett dygn.   Vi diskuterar bilens roll i samhället när man arbetar för mer hållbar mobilitet och vilka beteendeförändringar som krävs för att fler ska dela den privata bilen.   Innehållslista: 00:00 Introduktion 01:00 Mathias Holst introduktion 04:35 Vilka är Lynk & Co? 14:00 Beteendeförändringar och att vara kund hos Lynk & Co 20:40 Kombinerad mobilitet med bilen i beaktning 25:24 Varför är vi låsta vid bilen? 27:46 Var är vi om 5 år? 34:00 Hur når vi målbild och vad för utmaningar har vi?  41:37 Slutord och Avslut  Presentation om Mathias Holst: Mathias Holst är CFO på Lynk & Co sedan 2017 och drivs av att förändra hela bilindustrin och i förlängningen sättet vi använder bilar idag.  Hjärtefrågor: bildelning samt framtidens städer och mobilitetslösningar.  I rollen som Chief Financial Officer (CFO) arbetar han i kärnan av verksamheten och en stor anledning till att han valde Lynk & Co som arbetsplats var för att han tyckte bolaget, till skillnad från de flesta aktörer, faktiskt försöker bygga en produkt kring kunden i stället för att anpassa kunden efter produkten.  Bildelning är Mathias hjärtefråga. Dels för att det är intressant ur ett tekniskt perspektiv men framför allt med tanke på bildelningens möjligheter att påverka samhället i en positiv, och kanske till och med avgörande, riktning på sikt. Han tar alla tillfällen i akt att diskutera framtidens städer, mobilitet och teknologi.  
 • 25. 25. IUS hållbarhetsarbete del 7

  02:43
  Avsnittsbeskrivning Del 7 och sista delen av miniserien om IUS hållbarhetsarbete. I detta avsnitt redogör vi för hur vi arbetar med Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap och delmålen 17.16 och 17.17. Länkarhttps://www.globalamalen.se/ Läs mer om IUS innovation här:iusinnovation.se Följ oss här för fler uppdateringar:LinkedIn https://www.linkedin.com/company/2516712/Facebook https://www.facebook.com/iusinnovationInstagram https://www.instagram.com/iusinnovation/Youtube https://www.youtube.com/channel/UC6511ciitKpeCKYq2ouhvKwPodd https://shows.acast.com/mobilitetspodden
 • 24. 24. IUS hållbarhetsarbete del 6

  03:12
  Avsnittsbeskrivning Del 6 av miniserien om IUS hållbarhetsarbete. I detta avsnitt redogör vi för hur vi arbetar med Mål 12. Hållbar konsumtion och produktion och delmålen 12.3 och 12.8. Länkarhttps://www.globalamalen.se/ Läs mer om IUS innovation här:iusinnovation.se Följ oss här för fler uppdateringar:LinkedIn https://www.linkedin.com/company/2516712/Facebook https://www.facebook.com/iusinnovationInstagram https://www.instagram.com/iusinnovation/Youtube https://www.youtube.com/channel/UC6511ciitKpeCKYq2ouhvKwPodd https://shows.acast.com/mobilitetspodden
 • 23. 23. IUS hållbarhetsarbete del 5

  03:26
  Avsnittsbeskrivning Del 5 av miniserien om IUS hållbarhetsarbete. I detta avsnitt redogör vi för hur vi arbetar med Mål 11 Hållbara städr och samhällen och delmålen 11.2, 11.3 och 11.6 Länkarhttps://www.globalamalen.se/ Läs mer om IUS innovation här:iusinnovation.se Följ oss här för fler uppdateringar:LinkedIn https://www.linkedin.com/company/2516712/Facebook https://www.facebook.com/iusinnovationInstagram https://www.instagram.com/iusinnovation/Youtube https://www.youtube.com/channel/UC6511ciitKpeCKYq2ouhvKwPodd https://shows.acast.com/mobilitetspodden
 • 22. 22. IUS hållbarhetsarbete del 4

  02:46
  Avsnittsbeskrivning Del 4 av miniserien om IUS hållbarhetsarbete. I detta avsnitt redogör vi för hur vi arbetar med Mål 10 Minskad ojämlikhet och delmålet 10.2 Främja social, ekonomisk och politisk inkludering Länkarhttps://www.globalamalen.se/ Läs mer om IUS innovation här:iusinnovation.se Följ oss här för fler uppdateringar:LinkedIn https://www.linkedin.com/company/2516712/Facebook https://www.facebook.com/iusinnovationInstagram https://www.instagram.com/iusinnovation/Youtube https://www.youtube.com/channel/UC6511ciitKpeCKYq2ouhvKwPodd https://shows.acast.com/mobilitetspodden
 • 21. 21. IUS hållbarhetsarbete del 3

  02:56
  Avsnittsbeskrivning Del 3 av miniserien om IUS hållbarhetsarbete. I detta avsnitt redogör vi för hur vi arbetar med Mål 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur och delmålen 9.1 och 9.4 Länkarhttps://www.globalamalen.se/ Läs mer om IUS innovation här:iusinnovation.se Följ oss här för fler uppdateringar:LinkedIn https://www.linkedin.com/company/2516712/Facebook https://www.facebook.com/iusinnovationInstagram https://www.instagram.com/iusinnovation/Youtube https://www.youtube.com/channel/UC6511ciitKpeCKYq2ouhvKwPodd https://shows.acast.com/mobilitetspodden
 • 20. 20. IUS hållbarhetsarbete del 2

  04:46
  Avsnittsbeskrivning Del 2 av miniserien om IUS hållbarhetsarbete. I detta avsnitt redogör vi för hur vi arbetar med Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt och delmålen; 8.2, 8.4, 8.6 och 8.8.  Länkarhttps://www.globalamalen.se/ Läs mer om IUS innovation här:iusinnovation.se Följ oss här för fler uppdateringar:LinkedIn https://www.linkedin.com/company/2516712/Facebook https://www.facebook.com/iusinnovationInstagram https://www.instagram.com/iusinnovation/Youtube https://www.youtube.com/channel/UC6511ciitKpeCKYq2ouhvKwPodd https://shows.acast.com/mobilitetspodden
 • 19. IUS hållbarhetsarbete del 1

  04:14
  Avsnittsbeskrivning Del 1 av miniserien om IUS hållbarhetsarbete. Detta avsnitt ger Anna en introduktion till serien och redogör också för hur vi arbetar med Mål 3. God hälsa och välbefinnande och delmålet 3.6 Minska antalet dödsfall och skador i trafiken. Länkarhttps://www.globalamalen.se/ Läs mer om IUS innovation här:iusinnovation.se Följ oss här för fler uppdateringar:LinkedIn https://www.linkedin.com/company/2516712/Facebook https://www.facebook.com/iusinnovationInstagram https://www.instagram.com/iusinnovation/Youtube https://www.youtube.com/channel/UC6511ciitKpeCKYq2ouhvKwPodd https://shows.acast.com/mobilitetspodden