Mobilitetspodden

Share

7. Det omtalade avsnittet om MaaS

Season 1, Ep. 7

Äntligen är det här! Avsnittet som i princip alla andra avsnitt refererar till. Avsnittet där vi reder ut begreppet MaaS.

Mobilitetspoddens programledare ger både den korta och långa beskrivningen och går igenom både aktörer, tjänster och möjligheter kopplat till MaaS.

MaaS är en förkortning för Mobility as a Service, eller på svenska Mobilitet som tjänst och är kort beskrivet en digital plattform som samlar mobilitet på ett och samma ställe.

Anna och Patrik berättar om vilka olika tjänster och erbjudande som kan finnas inom en och samma MaaS-lösning och hur detta kan mätas på en skala kring hur integrerad lösningen är i samhället. Där en MaaS-lösning kan vara allt ifrån en app som synliggör mobilitet till att vara en individanpassad plattform som anpassas efter användarens behov och resmönster för att så bra som möjligt erbjuda en skräddarsydd mobilitetsresa.

I ett konkret exempel visar våra programledare upp Jelbi som är en av de MaaS-lösningar som kommit allra längst. Jelbi hittar vi i Tysklands huvudstad Berlin och är en app som integrerar en lång rad av offentliga och delade mobilitetsalternativ i en plattform.

Avslutningsvis redogör Anna och Patrik sina synvinklar och erfarenheter kring vem det egentligen är som ska tillhandahålla MaaS, och varför är det så?

 

Avsnittets innehåll

0.00 MaaS kort och gott. Vad är det?

3.10 Beskrivning av de olika integrationsnivåer på skalan 0-4

8.30 Nudging och ge incitament till hållbart resande

10.20 Aktörer och leverantörer

15:10 Vad hände egentligen på Manhattan för några år sedan?

18:20 Leverantörer av MaaS-plattformar

24:15 Beteendeförändringar hos slutanvändaren

27:27 Demo av Jelbi

35:00 Mobilitet Sverige på Clubhouse

 

Länkar

Integreringsnivåer - https://www.researchgate.net/figure/Proposed-topology-of-MaaS-including-Levels-0-4-left-and-examples-right_fig2_320107637

Ruter - https://ruter.no/en/

Columbus - https://www.kolumbus.no/

Västtrafik - https://www.vasttrafik.se/

Manhattan när Uber startade mer trängsel - https://nyc.streetsblog.org/2017/02/27/its-settled-uber-is-making-nyc-gridlock-worse/

Jelbi - https://www.jelbi.de/

 

Läs mer om IUS innovation här:

iusinnovation.se

 

Följ oss här för fler uppdateringar:

LinkedIn https://www.linkedin.com/company/2516712/

Facebook https://www.facebook.com/iusinnovation

Instagram https://www.instagram.com/iusinnovation/

Youtube https://www.youtube.com/channel/UC6511ciitKpeCKYq2ouhvKw

Podd https://shows.acast.com/mobilitetspodden

More Episodes

8/2/2021

8. From Rental Cars to Car-sharing: an Avis Story

Season 1, Ep. 8
Vi bjuder in Andrew Smith, General Manager i Danmark och Sverige på Avis Budget Group för att prata biluthyrning och bildelning.I detta avsnittet gräver Mobilitetspodden djupare i bildelningsbranschen och hur det är en stor del av mobilitet. Andrew tillsammans med programledarna Anna och Patrik beskriver den traditionella synen på biluthyrningsföretag - där man hyr en bil på flygplatsen på utomlandssemester till att kunderna idag önskar hyra en bil när behovet av bil faktiskt uppstår, för att ersätta ägandet av den egna bilen.Bredvid teknik och digitalisering pekas miljö ut som en av de största drivkrafterna som driver bildelningsbranschen framåt. Speciellt den svenska kunden önskar miljövänliga fordon och ett så litet klimatavtryck som möjligt på sina resor. Detta tillsammans med önskan om ett enkelt och stressfritt erbjudande som förenklar en vardag och mötande av behov där och då det uppstår.Tillsist berör avsnittet såklart också skillnaden mellan biluthyrning och bildelning och framtiden för Avis Budget Group.0.00 Presentation av dagens gäst Andrew Smith, Avis Budget Group4.25 Dagens ämne biluthyrning och bildelningDen traditionella synen på biluthyrningsföretagKunders önskan om en flexibelt tjänst påverkar erbjudandet21.00 Drivkrafter - Teknik, digitalisering, miljö22.50 Miljöarbete för Avis och kundernas önskemål36.35 Avis roll i framtiden41.00 Skillnad mellan bildelning och biluthyrning______ Joining us today is Andrew Smith, General Manager in Sweden and Denmark at Avis Budget Group, to discuss car-sharing and rental cars.In this episode, Mobilitetspodden deep-dives into car-sharing, and its increasing role in the mobility ecosystem. Andrew, together with our hosts Anna and Patrik, describes the traditional view on rental car companies and how it has shifted into a mobility service that accommodates the flexible demands from the end-user. Rather than the traditional view that you pick up your rental car at an airport, use it for a defined period, and return at the same place, Andrew illustrates a more modern, flexible service, offering the end-user as few thresholds as possible.The trio also engage in an interesting discussion on the actual driving-forces behind the development within mobility. While technology and digitalization has enabled the rapid development for Avis, environmental awareness seems to be a factor shaping the demand for the end-user, especially in Sweden.Also, the distinction between car-sharing and rental cars is addressed, as well as the future for Avis. Join us for an eye-opening discussion on car-sharing!0:00 – Presentation of today’s guest: Andrew Smith, General Manager Sweden and Denmark, Avis Budget Group4:25 – Topic of the day: car-sharing and rental carsThe change from traditional rental cars to car-sharing services, with a focus on end-users needs and demands for a flexible service17:30 – Insurance issues21:00 – Driving-forces behind mobility: Technology, digitalisation, and the environment22:50 – Environmental work by Avis and costumer’s preferences36:35 – Avis role in the future41:00 – Differences between car-sharing and rental cars
6/7/2021

6. Elsparkcyklarna är ett seriöst mobilitetslag att räkna med

Season 1, Ep. 6
Vi välkomnar August Svedenstedt, Sverige och Danmarkchef för Tier, till Mobilitetspodden! August är på ett uppdrag i Göteborg för att belysa resebeteenden för bilägaren. Han berättar om sin personliga mobilitetsresa likväl som sparkcyklarnas framfart. Samtalet fortsätter med fokus på frågor som; Hur länge håller en elsparkcykel? Finns det fortfarande barnsjukdomar i denna relativt juniora bransch och hur arbetar Tier med myterna kring elsparkcyklarna?Vidare diskuteras initiativ som "Just arrvie", Vinnovaprojektet "Street moves", batteriswop och sociala hållbarheter.Avslutningsvis delger August Svedenstedt vad vi har att vänta från Tier i framtiden, som en viktig aktör att räkna med.Delar i podden00:00 Presentation av dagens gäst August Svedenstedt06:36 Tiers verkan inom mobilitet, Change mobility for good08:10 Junior bransch med alla dess myter16:10 Parkering och framkomlighet21:14 Generationskifte hos elscootrarna24:46 TIERs framtid27:36 MaaS30:47 En sista myt; ersätter elscootrarna gång?LänkTiers intiativ på Magasinsgatan- https://www.goteborgdirekt.se/nyheter/darfor-sitter-otto-inlast-i-bilen-i-66-timmar/repudA!GAL2pgMm1DnNW1RrL2eJdg/Rapport om skadorkopplade till mikromobilitet - https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/safe-micromobility_1.pdfFakta om Tier - https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6793178949812854784/Just arrived - https://www.justarrived.se/Street moves - https://arkdes.se/arkdes-play/nu-flyttar-streetmoves-fran-stockholm/ Bli en swapspot https://www.tier.app/sv/swapspot/Info om energinätverk - https://www.tier.app/sv/Läs mer om IUS innovation här:iusinnovation.seFölj oss här för fler uppdateringar:LinkedIn https://www.linkedin.com/company/2516712/Facebook https://www.facebook.com/iusinnovationInstagram https://www.instagram.com/iusinnovation/Youtube https://www.youtube.com/channel/UC6511ciitKpeCKYq2ouhvKwPodd https://shows.acast.com/mobilitetspodden
5/3/2021

5. Avgifter för att reglera mikromobiliteten, en lösning eller ett hot?

Season 1, Ep. 5
Programledarna Anna Wadström och Patrik Westræus välkomnar Carl Bergkvist till Mobilitetspodden. Tillsammans diskuterar de huruvida en avgift är en lösning eller ett hot för mikromobilitetaktörerna. Vidare går samtalet in på bakgrunden kring avgiften, prissättningen i relation till andra länder och hur beslutet kring prissättning gått till. Flera av mobilitetsaktörerna är medlemmar i Stockholms Handelskammare. Carl Bergkvist menar att det finns aktörer som mer än gärna betalar en avgift, men då i vetskap om att syfte och användning av pengarna genomförs på rätt sätt.Avslutningsvis kan vi konstatera att det är ett viktigt avsnitt kopplat till en het och aktuell debatt.Delar i podden 00.00 Välkommen till Mobilitetspodden och avsnitt 5.00:55 Presentation dagens gäst –Carl Bergkvist 01:20Carl berättar om sin egna mobilitetsresa 04:19 Carl berättar om sin första erfarenhet av elscootrar i USA 06:15 Bakgrund till avgifterna 09:30 Avgift i relation till andra städer priser, härmat Malmö eller faktiskt aktivt valt en summa? 09:57 Flera aktörer är medlemmar i StockholmsHandelskammare och tillsammans funderar de om det finns andra bättre lösningar? 11:20 En typ av kommunal skatt för bolagen 12:01 Olagliga avgifter som påverkar företagen 14:53 Det saknas rätt verktyg för att reglera den nya mobiliteten 15:25 Upphandling kring mikromobilitet kan vara en lösning 16:29 Samarbetet som finns i Norge mellan kommun och företag. 17:01 Långsiktiga spelregler är det som behövs 18:29 Framöver ska utredning kring detta ske. 19:40 Beslut från nämnden i Stockholm är på gång 20:00 Parkeringsproblematiken och beteendeförändringar 20:25 1900-talet —> 2021 elsparkcyklar 21:50 Företagens ansvar i beteendeförändring 22:00 Lysande exempel på hur man parkerar sitt fordon i Helsingborg 22:20 Omoget beteende kommer förbättras 23:20 Debatt som berörLänkar:Stockholms Handelskammare https://www.chamber.se/Advokatbyrå https://www.delphi.se/sv/Ordningslag för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/ordningslag-19931617_sfs-1993-1617Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Juridiska institutionen på Uppsala Universitet https://katalog.uu.se/empinfo/?id=N96-374Stockholm 1927 års olycksfallsstatistik https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4gtrafikolyckor_i_Stockholm#1927_%C3%A5rs_olycksfallsstatistikKommunen tapte i retten mot elsparkesykkel-selskapet https://shifter.no/nyheter/kommunen-tapte-i-retten-mot-elsparkesykkel-selskapet/180804Reglerad mikromobilitet skapar ordning och reda i städerna https://www.aktuellhallbarhet.se/alla-nyheter/debatt/reglerad-mikromobilitet-skapar-ordning-och-reda-i-staderna/Elsparkcykelbolagen rasar mot Helldéns årsavgift på 20 miljoner https://digital.di.se/artikel/elsparkcykelbolagen-rasar-mot-helldens-arsavgift-pa-20-miljonerFörslag: Hårdare tag mot elsparkcyklar https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/56dn6X/forslag-hardare-tag-mot-elsparkcyklarUtredning: Olagligt ta ut avgift från elscooter–bolagen – men Malmö backar inte https://www.di.se/nyheter/utredning-olagligt-ta-ut-avgift-fran-elscooter-bolagen-men-malmo-backar-inte/Helldén (MP): Transportstyrelsen duckar problemen med elsparkcyklar https://www.pressmachine.se/pressrelease/view/hellden-mp-transportstyrelsen-duckar-problemen-med-elsparkcyklar-30532Anyone Feel Like Saving Electric Scooters? https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-16/subsidize-e-scooters-cities-should-consider-itLäs mer om IUS innovation här:iusinnovation.seFölj oss här för fler uppdateringar:LinkedIn https://www.linkedin.com/company/2516712/Facebook https://www.facebook.com/iusinnovationInstagram https://www.instagram.com/iusinnovation/Youtube https://www.youtube.com/channel/UC6511ciitKpeCKYq2ouhvKwPodd https://shows.acast.com/mobilitetspodden