Mimesis in crisis - oral storytelling in time of isolation

Share

Er jeg ikke menneskelig nok for deg?

Season 1, Ep. 2

Denne episoden er en del av prosjektet mimesis i krise. I episoden får du høre et utdrag fra en saga og en autobiografisk fortelling. Når du har hørt ferdig episoden, setter jeg pris på om du kan gjennomføre følgende anonyme undersøkelse:

https://nettskjema.no/a/150909Under forskningsspørsmålet Hvilke utfordringer, betenkeligheter og virkemidler fordrer nærvær av mimesis når muntlig fortellerkunst forflyttes til digitale plattformer?

 har prosjektet som mål å lage lydfiler for mediet Podkast, der hensikten er å se på hvilke estetiske verktøy som er nødvendige for å skape en helhetlig kunstnerisk muntlig fortellerkunst opplevelse når lytteren ikke er tilstede i tid og rom. Dette er et kunstnerisk utviklingsarbeid hvor prosessen fra planlegging til implementering utvikles og utforskes gjennom en metodeutviklende praksis rettet mot et digitalt medium. Lydfilene vil bli planlagt og implementert, organisert og formidlet gjennom Podkast der fortellerens estetiske verktøy blir artikulert på nytt og testet gjennom et medium som ikke er fortellerens daglige arbeidsrom.

I prosjektet samarbeider jeg med britiske Paula Crutchlow.

Prosjektet støttes av Federation for European storytelling.

More Episodes

5/24/2020

Noen ganger husker jeg fru J.

Season 1, Ep. 3
Mimesis i krise – Noen ganger husker jeg Fru J.Etter at du har hørt på episoden, setter vi pris på om du kan svare på følgende korte spørreskjema her:https://nettskjema.no/a/151567Dette er et forskningsprosjekt og svarene dine vil hjelpe oss bedre å forstå overgangen fra her og nå forestilling til et digitalt medium.Under forskningsspørsmåletHvilke utfordringer, betenkeligheter og virkemidler fordrer nærvær av mimesis når muntlig fortellerkunst forflyttes til digitale plattformer? har prosjektet som mål å lage lydfortellinger for mediet Podkast, der hensikten er å se på hvilke estetiske verktøy som er nødvendige for å skape en helhetlig kunstnerisk muntlig fortellerkunst opplevelse når lytteren ikke er tilstede i tid og rom. Dette er et kunstnerisk utviklingsarbeid hvor prosessen fra planlegging til implementering utvikles og utforskes gjennom en metodeutviklende praksis rettet mot et digitalt medium. Lydfortellingene blir planlagt og implementert, organisert og formidlet gjennom Podkast der fortellerens estetiske verktøy blir artikulert på nytt og testet gjennom et medium som ikke er fortellerens daglige arbeidsrom. Hver lydfortelling består av en blanding av autobiografisk materiale, norrøn diktning, teori og lyder tatt opp i Dahlsveens nærområde, samt at opptaket av fortellingene foregår på Dahlsveens bad. I prosjektet samarbeider fortelleren Mimesis Heidi Dahlsveen med britiske dramaturg og forsker Paula Crutchlow. Prosjektet støttes av Federation for European storytelling.
5/11/2020

Not about my tears

Season 1, Ep. 1
On the eleventh of May 2016, Daniel died in a bed in a hospital. This episode tells of the encounter with the doctor who tells that the son is about to die, the autobiographical story is mixed with an episode from the saga about Volsung and theory of how memory is perceived in Norse myths.The sounds used in Podcast are sounds recorded in the area around Daniel's grave.Appreciate if you will do this survey: https://nettskjema.no/a/150135 regarding this episode. The survey is anonymous.This is a part of a project called Mimesis in crisis.Under the research questionWhat challenges, concerns, and tools require the presence of mimesis when transporting oral storytelling to digital platforms?,the project aims to create storytelling audiofiles for the medium Podcast, where the objectives is to look at what aesthetic tools are needed to create a holistic artistic oral storytelling experience when the listener is not present in time and space. This is an artistic research project in which the process from planning to implementation is developed and explored through a method-developing practice aimed at a digital medium. The audiofiles will be planned and implemented, organized and disseminated through Podcast where the storyteller's aesthetic tools are re-articulated and tested through a medium that is not the oral storyteller’s daily working platform.In the project I am collaborating with British dramaturg and researcher Paula Crutchlow and the first audiofile is out on Monday 11thof May and is called: It is not about my tears.The project is supported by Federation for European storytelling.