Mimesis in crisis - oral storytelling in time of isolation

Share

Hun er under grunnen

Season 1, Ep. 6

Hva forteller landskapet om oss selv? Gjennom vandring beveger vi oss mellom poesi og prosa. 

Under det spørsmålet «hvilke utfordringer, betenkeligheter og virkemidler fordrer nærvær av mimesis når muntlig fortellerkunst forflyttes til digitale plattformer?» har Mimesis Heidi Dahlsveen skapt et FOU prosjekt hvor hensikten er å lage fortellerforestillinger for mediet Podkast. Målet er å se på hvilke estetiske virkemidler som skal til for å skape en helhetlig kunstnerisk opplevelse når lytteren ikke er tilstede i samtid og rom.  Fra planlegging til gjennomføring blir det en metodeutviklende praksis rettet mot et digitalt medium. Det skal planlegges og gjennomføres forestillinger, tilrettelagt og formidlet gjennom Podkast hvor fortellerens estetiske virkemidler re-artikuleres og prøves ut gjennom et medium som ikke foregår her og nå.  Prosjektet er støttet av Oslo kommune. 

Kreativ dialogpartner: regissør og dramaturg dr. Paula Crutchlow.

Etter at du har hørt episoden, setter jeg pris på om du kan fylle ut følgende skjema: 

https://nettskjema.no/a/153767

Referanser brukt i episoden:

Dahl, E. (2016). Nattverd, kropp, erindring. din 1 , 105-120.

Echterhoof, G., Kopietz, R., & Higgins, E. (2013). Adjusting shared reality: Communicator's memory change as their connection with their audience change. Social Cognition Vol 13 No. 2, 162-186.

Freeman, M. (2010). Telling stories Memory and Narrative. In S. Radstone, & B. Schwarz, Memory: Histories, Theories, Debates (pp. 263-277). New York: Fordham University Press.

Lupton, H. (2001). The dreaming of a place storytelling and landscape. Oracle series No. 5. Daylight press.

More Episodes