Share

cover art for Det handler ikke om mine tårer

Mimesis in crisis - oral storytelling in time of isolation

Det handler ikke om mine tårer

Season 1, Ep. 1

Ellevte mai 2016 døde Daniel i en seng på et sykehus. I denne episoden fortelles det om møtet med legen som forteller at sønnen er i ferd med å dø, den autobiografiske fortellingen blandes med en episode fra sagaen om Volsung og teori om hvordan minnet oppfattes som i norrøne myter.


Lydene brukt i Podkasten er lyder tatt opp i området rundt Daniels grav.


Etter at du har hørt episoden, setter jeg pris på om du kan fylle ut følgende skjema: 

https://nettskjema.no/a/153767

More episodes

View all episodes

 • 10. Last episode

  10:37
  This is the last episode of the project Mimesis in Crisis. Thank you for listening.  Under the research question "what challenges, concerns and tools do the presence of mimesis require when oral storytelling is transported to digital platforms?" Mimesis Heidi Dahlsveen has created research project where the purpose is to create storytelling performances for the medium Podcast. The goal is to look at what aesthetic tools are needed to create a holistic artistic experience when the listener is not present in contemporary and space. From planning to implementation, there is a method-developing practice aimed at a digital medium. Performances will be planned and implemented, organized and disseminated through Podcast where the storyteller's aesthetic tools are re-articulated and tested through a medium that does not take place here and now. The project is supported by the municipality of Oslo.Creative dialogue partner: director and dramaturg Dr Paula Crutchlow.After hearing the episode, I appreciate you filling out the following form:https://nettskjema.no/a/153770
 • 10. Siste episode

  09:08
  Dette er siste episode i serien Mimesis i krise. Takk for at du lyttet. Under det spørsmålet «hvilke utfordringer, betenkeligheter og virkemidler fordrer nærvær av mimesis når muntlig fortellerkunst forflyttes til digitale plattformer?» har Mimesis Heidi Dahlsveen skapt et FOU prosjekt hvor hensikten er å lage fortellerforestillinger for mediet Podkast. Målet er å se på hvilke estetiske virkemidler som skal til for å skape en helhetlig kunstnerisk opplevelse når lytteren ikke er tilstede i samtid og rom.  Fra planlegging til gjennomføring blir det en metodeutviklende praksis rettet mot et digitalt medium. Det skal planlegges og gjennomføres forestillinger, tilrettelagt og formidlet gjennom Podkast hvor fortellerens estetiske virkemidler re-artikuleres og prøves ut gjennom et medium som ikke foregår her og nå.  Prosjektet er støttet av Oslo kommune. Kreativ dialogpartner: regissør og dramaturg dr. Paula Crutchlow.Etter at du har hørt episoden, setter jeg pris på om du kan fylle ut følgende skjema: https://nettskjema.no/a/153767
 • 9. Isolation 3

  14:08
  I denne episoden får du høre om en tradisjonell samisk beretning om kvinne som forvandles.  Under det spørsmålet «hvilke utfordringer, betenkeligheter og virkemidler fordrer nærvær av mimesis når muntlig fortellerkunst forflyttes til digitale plattformer?» har Mimesis Heidi Dahlsveen skapt et FOU prosjekt hvor hensikten er å lage fortellerforestillinger for mediet Podkast. Målet er å se på hvilke estetiske virkemidler som skal til for å skape en helhetlig kunstnerisk opplevelse når lytteren ikke er tilstede i samtid og rom.  Fra planlegging til gjennomføring blir det en metodeutviklende praksis rettet mot et digitalt medium. Det skal planlegges og gjennomføres forestillinger, tilrettelagt og formidlet gjennom Podkast hvor fortellerens estetiske virkemidler re-artikuleres og prøves ut gjennom et medium som ikke foregår her og nå.  Prosjektet er støttet av Oslo kommune. Kreativ dialogpartner: regissør og dramaturg dr. Paula Crutchlow.Etter at du har hørt episoden, setter jeg pris på om du kan fylle ut følgende skjema: https://nettskjema.no/a/153767Referanser brukt i episoden:Levy, E. P. (2007). The mimesis of Time in Hamlet. Philological Quarterly.McTaggart, J. E. (1908). The Unreality of Time. Mind: A Quarterly Review of Psychology and Philosophy , 456-473.Morris, D., & Maclaren, K. (2015). Time, Memory, Institution: Merleau-Ponty's New Ontology of Self. Ohio University Press.
 • 8. Isolation 2

  27:11
  In this episode you will hear about the steinkobben or the selkie woman as she is also called. It is based on a Norwegian folk legend. Under the research question "what challenges, concerns and tools do the presence of mimesis require when oral storytelling is transported to digital platforms?" Mimesis Heidi Dahlsveen has created research project where the purpose is to create storytelling performances for the medium Podcast. The goal is to look at what aesthetic tools are needed to create a holistic artistic experience when the listener is not present in contemporary and space. From planning to implementation, there is a method-developing practice aimed at a digital medium. Performances will be planned and implemented, organized and disseminated through Podcast where the storyteller's aesthetic tools are re-articulated and tested through a medium that does not take place here and now. The project is supported by the municipality of Oslo.Creative dialogue partner: director and dramaturg Dr Paula Crutchlow.After hearing the episode, I appreciate you filling out the following form:https://nettskjema.no/a/153770References used in the episode:Levy, E. P. (2007). The mimesis of Time in Hamlet. Philological Quarterly.McTaggart, J. E. (1908). The Unreality of Time. Mind: A Quarterly Review of Psychology and Philosophy , 456-473.Morris, D., & Maclaren, K. (2015). Time, Memory, Institution: Merleau-Ponty's New Ontology of Self. Ohio University Press.
 • 8. Isolasjon 2

  26:15
  I denne episoden får du høre om steinkobbe kvinnen som blir tvunget på land. Under det spørsmålet «hvilke utfordringer, betenkeligheter og virkemidler fordrer nærvær av mimesis når muntlig fortellerkunst forflyttes til digitale plattformer?» har Mimesis Heidi Dahlsveen skapt et FOU prosjekt hvor hensikten er å lage fortellerforestillinger for mediet Podkast. Målet er å se på hvilke estetiske virkemidler som skal til for å skape en helhetlig kunstnerisk opplevelse når lytteren ikke er tilstede i samtid og rom.  Fra planlegging til gjennomføring blir det en metodeutviklende praksis rettet mot et digitalt medium. Det skal planlegges og gjennomføres forestillinger, tilrettelagt og formidlet gjennom Podkast hvor fortellerens estetiske virkemidler re-artikuleres og prøves ut gjennom et medium som ikke foregår her og nå.  Prosjektet er støttet av Oslo kommune. Kreativ dialogpartner: regissør og dramaturg dr. Paula Crutchlow.Etter at du har hørt episoden, setter jeg pris på om du kan fylle ut følgende skjema: https://nettskjema.no/a/153767Referanser brukt i episoden:Myerhoff, B. (1990/2012). The transformation of consciousness in ritual performances: some thoughts and questions. I R. Schechner, & W. Appel, By Means of Performance Intercultural Studies of Theatre and Ritual (ss. 245-249). Cambridge University Press.
 • 7. Isolation

  28:45
  In this episode you will, among other things, hear about the destiny of Gunnlod, a giantess closed inside a cave. Under the research question "what challenges, concerns and tools do the presence of mimesis require when oral storytelling is transported to digital platforms?" Mimesis Heidi Dahlsveen has created research project where the purpose is to create storytelling performances for the medium Podcast. The goal is to look at what aesthetic tools are needed to create a holistic artistic experience when the listener is not present in contemporary and space. From planning to implementation, there is a method-developing practice aimed at a digital medium. Performances will be planned and implemented, organized and disseminated through Podcast where the storyteller's aesthetic tools are re-articulated and tested through a medium that does not take place here and now. The project is supported by the municipality of Oslo.Creative dialogue partner: director and dramaturg Dr Paula Crutchlow.After hearing the episode, I appreciate you filling out the following form:https://nettskjema.no/a/153770References used in the episode:Schulte, P. M., & Hall, J. G. (2018). Echoes across generations. In P. Tortell, M. Turin, & M. Young, Memory. Peter Wall Institute for advanced studies.
 • 7. Isolasjon

  24:22
  I denne episoden får du høre blant annet om Gunnlods skjebne, en jotunkvinne stengt inne i en grotte. Under det spørsmålet «hvilke utfordringer, betenkeligheter og virkemidler fordrer nærvær av mimesis når muntlig fortellerkunst forflyttes til digitale plattformer?» har Mimesis Heidi Dahlsveen skapt et FOU prosjekt hvor hensikten er å lage fortellerforestillinger for mediet Podkast. Målet er å se på hvilke estetiske virkemidler som skal til for å skape en helhetlig kunstnerisk opplevelse når lytteren ikke er tilstede i samtid og rom.  Fra planlegging til gjennomføring blir det en metodeutviklende praksis rettet mot et digitalt medium. Det skal planlegges og gjennomføres forestillinger, tilrettelagt og formidlet gjennom Podkast hvor fortellerens estetiske virkemidler re-artikuleres og prøves ut gjennom et medium som ikke foregår her og nå.  Prosjektet er støttet av Oslo kommune. Kreativ dialogpartner: regissør og dramaturg dr. Paula Crutchlow.Etter at du har hørt episoden, setter jeg pris på om du kan fylle ut følgende skjema: https://nettskjema.no/a/153767Referanser brukt i episoden:Schulte, P. M., & Hall, J. G. (2018). Echoes across generations. In P. Tortell, M. Turin, & M. Young, Memory. Peter Wall Institute for advanced studies.
 • 6. She is under the ground

  42:27
  Through walking, we move between poetry and prose. Under the research question "what challenges, concerns and tools do the presence of mimesis require when oral storytelling is transported to digital platforms?" Mimesis Heidi Dahlsveen has created research project where the purpose is to create storytelling performances for the medium Podcast. The goal is to look at what aesthetic tools are needed to create a holistic artistic experience when the listener is not present in contemporary and space. From planning to implementation, there is a method-developing practice aimed at a digital medium. Performances will be planned and implemented, organized and disseminated through Podcast where the storyteller's aesthetic tools are re-articulated and tested through a medium that does not take place here and now. The project is supported by the municipality of Oslo.Creative dialogue partner: director and dramaturg Dr Paula Crutchlow.After hearing the episode, I appreciate you filling out the following form:https://nettskjema.no/a/153770References used in the episode:Dahl, E. (2016). Nattverd, kropp, erindring. din 1 , 105-120.Echterhoof, G., Kopietz, R., & Higgins, E. (2013). Adjusting shared reality: Communicator's memory change as their connection with their audience change. Social Cognition Vol 13 No. 2, 162-186.Freeman, M. (2010). Telling stories Memory and Narrative. In S. Radstone, & B. Schwarz, Memory: Histories, Theories, Debates (pp. 263-277). New York: Fordham University Press.Lupton, H. (2001). The dreaming of a place storytelling and landscape. Oracle series No. 5. Daylight press.
 • 6. Hun er under grunnen

  39:29
  Hva forteller landskapet om oss selv? Gjennom vandring beveger vi oss mellom poesi og prosa. Under det spørsmålet «hvilke utfordringer, betenkeligheter og virkemidler fordrer nærvær av mimesis når muntlig fortellerkunst forflyttes til digitale plattformer?» har Mimesis Heidi Dahlsveen skapt et FOU prosjekt hvor hensikten er å lage fortellerforestillinger for mediet Podkast. Målet er å se på hvilke estetiske virkemidler som skal til for å skape en helhetlig kunstnerisk opplevelse når lytteren ikke er tilstede i samtid og rom.  Fra planlegging til gjennomføring blir det en metodeutviklende praksis rettet mot et digitalt medium. Det skal planlegges og gjennomføres forestillinger, tilrettelagt og formidlet gjennom Podkast hvor fortellerens estetiske virkemidler re-artikuleres og prøves ut gjennom et medium som ikke foregår her og nå.  Prosjektet er støttet av Oslo kommune. Kreativ dialogpartner: regissør og dramaturg dr. Paula Crutchlow.Etter at du har hørt episoden, setter jeg pris på om du kan fylle ut følgende skjema: https://nettskjema.no/a/153767Referanser brukt i episoden:Dahl, E. (2016). Nattverd, kropp, erindring. din 1 , 105-120.Echterhoof, G., Kopietz, R., & Higgins, E. (2013). Adjusting shared reality: Communicator's memory change as their connection with their audience change. Social Cognition Vol 13 No. 2, 162-186.Freeman, M. (2010). Telling stories Memory and Narrative. In S. Radstone, & B. Schwarz, Memory: Histories, Theories, Debates (pp. 263-277). New York: Fordham University Press.Lupton, H. (2001). The dreaming of a place storytelling and landscape. Oracle series No. 5. Daylight press.